velikost textu

Molekulárně biologické vyšetřovací metody - praktická aplikace v diagnostice parazitárních infekcí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molekulárně biologické vyšetřovací metody - praktická aplikace v diagnostice parazitárních infekcí
Název v angličtině:
Molecular biology methods in laboratory diagnostics of parasitic infections
Typ:
Disertační práce
Autor:
MVDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Olga Ryšková, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
doc. MVDr. Jaroslava Mazurová, CSc.
Id práce:
35508
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav klinické mikrobiologie (15-560)
Program studia:
Všeobecné lékařství (P5103)
Obor studia:
Lékařská mikrobiologie (MIKROBIO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MVDr. Zuzana Čermáková, Ph.D. 8.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MVDr. Zuzana Čermáková, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MVDr. Zuzana Čermáková, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MVDr. Zuzana Čermáková, Ph.D. 1.71 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. 228 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MVDr. Jaroslava Mazurová, CSc. 272 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 56 kB