velikost textu

Profylakticky podávaná parenterální výživa a suplementace glutaminem při transplantaci periferních kmenových buněk a kostní dřeně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Profylakticky podávaná parenterální výživa a suplementace glutaminem při transplantaci periferních kmenových buněk a kostní dřeně
Název v angličtině:
Prophylactic administration of parenteral nutrition and glutamine supplements in the transplantation of peripheral stem cells and bone marrow.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Alice Sýkorová
Školitel:
prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
Id práce:
35503
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
II. interní gastroenterologická klinika (15-412)
Program studia:
Všeobecné lékařství (P5103)
Obor studia:
Vnitřní nemoci (INTERNA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Alice Sýkorová 5.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Alice Sýkorová 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Alice Sýkorová 90 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Alice Sýkorová 3.12 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. 170 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 126 kB