velikost textu

Divadelní tlumočení pro neslyšící

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Divadelní tlumočení pro neslyšící
Název v angličtině:
Sign language interpreting in the theatre
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Tamara Kováčová
Vedoucí:
Mgr. Naďa Hynková Dingová
Oponent:
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Id práce:
35310
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je podat úvodní informace pro tlumočníky znakového jazyka, kteří se rozhodnou tlumočit divadelní představení do znakového jazyka. V kapitolách 1 a 2 se popisuje obecný úvod k teorii tlumočení a zařazení divadelního tlumočení do systému tlumočení. Kapitola 3 pojednává o základních typech divadelního tlumočení. V kapitolách 4 až 7 je popisován proces příprava proces překladu divadelního představení do znakového jazyka. Kapitola 8 pojednává o technických podmínkách divadelního tlumočení. V kapitole 9 jsou přiblížena specifika divadelního tlumočení pro děti. Kapitola 10 se zaměřuje na týmovou spolupráci tlumočníků znakového jazyka při přípravě divadelního představení. Kapitola 11 nabízí stručný přehled divadelních představení tlumočených do znakového jazyka v ČR, která byla realizována k červenci 2007. Závěrečná 12. kapitola předkládá návrhy směřování divadelního tlumočení pro neslyšící do budoucna.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tamara Kováčová 10.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tamara Kováčová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tamara Kováčová 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Naďa Hynková Dingová 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 139 kB