velikost textu

Creep zemin z výsypky dolu 5. květen

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Creep zemin z výsypky dolu 5. květen
Název v angličtině:
Creep of the soil of 5.květen landfill
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Johana Lacinová
Vedoucí:
Ing. Jan Boháč, CSc.
Oponent:
Mgr. Vladislava Kostkanová
Id práce:
34167
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Aplikovaná geologie (M1202)
Obor studia:
Inženýrská geologie (IG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Johana Lacinová 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Johana Lacinová 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Johana Lacinová 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Jan Boháč, CSc. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladislava Kostkanová 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Jan Boháč, CSc. 50 kB