velikost textu

Morfologická a funkční diverzita očních skvrn u řádu Lepidoptera (Princip analogie jako forma biologického poznávání)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Morfologická a funkční diverzita očních skvrn u řádu Lepidoptera (Princip analogie jako forma biologického poznávání)
Název v angličtině:
Morphological and functional diversity of eyespots in Lepidoptera (The principle of analogy as a form of biological knowledge)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Tomáš Kočnar
Vedoucí:
Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Id práce:
33955
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání (UBBZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Kočnar 1.23 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karel Kleisner, Ph.D. 1024 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. 1.06 MB