velikost textu

Fyzickogeografická charakteristika oblasti Lipenské přehrady

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fyzickogeografická charakteristika oblasti Lipenské přehrady
Název v angličtině:
Physical-geographical charakteristic of the surroundings of Lipno dam
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Luboš Král, Ph.D.
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Votýpka, CSc.
Oponent:
RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
Id práce:
33743
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (UBZM)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Luboš Král, Ph.D. 3.9 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Votýpka, CSc. 536 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. 986 kB