velikost textu

Cestovní ruch v zemích východní Afriky s důrazem na udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cestovní ruch v zemích východní Afriky s důrazem na udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Název v angličtině:
TOURISM IN EAST AFRICA WITH EMPHASIS ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Michaela Koubová
Vedoucí:
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Plecitý
Id práce:
33557
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Regionální geografie (M1312)
Obor studia:
Regionální geografie (RGEOGR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Koubová 12.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Koubová 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Koubová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. 933 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Plecitý 962 kB