velikost textu

Role biogenního magnetitu v magnetorecepci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role biogenního magnetitu v magnetorecepci
Název v angličtině:
Role of Biogenic Magnetite in Magnetoreception
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Zuzana Pavelková
Vedoucí:
Mgr. Pavel Němec, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Id práce:
33239
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (UBBM)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Pavelková 803 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Němec, Ph.D. 1.2 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. 1.3 MB