velikost textu

Polyphasic approaches in the taxonomy of green aerophytic algae

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Polyphasic approaches in the taxonomy of green aerophytic algae
Název v češtině:
Polyfázické přístupy v taxonomii zelených aerofytických řas
Typ:
Disertační práce
Autor:
doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Alena Lukešová, CSc.
Fabio Rindi, Dr.
Id práce:
33071
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Botanika (P1507)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Conclusions Traditionaltaxonomyoften dependson single characters used for distin- guishing particularspecies. this thesis, have illustrated ln I application ofpoly- phasicapproaches taxonomyof greenaerophytic in algae.Theseapproaches are basedon the combination variouscharacters of (traditional morphology, modern molphological approaches, SSU, ITS rDNA and geneintronsequencing) the for species recognition greenalgae. in The morphological characters alone are oftennot sufficientfor speciesde- lirnitation,thoughthey can be used for routinespeciesidentification Modern rnorphological approaches like confocal microscopyallow to detectclear mor- phologicaldifferences arnonginvestigated closely relatedspecies, even ifat first sightthesemorphologically very uniformalgaehardly differ at the morphologi- cal level. A numberof rnorphological characters does not reflectgeneticrela- tionships. Rather theyare influenced variousenvironmental culture by or condi- tions.For example,cell dimensions Klebsorntidiunt be distinctivelyinflu- in can encedby pH, humidity, illLrmination ternperature and conditions. However, with the aid of molecularmarkerswe can detectproperrnorphological features useful for speciesdifferentiationt .lslerochlorls,correlation . ln test of geneticdistances and morphological differences revealedusefulness particularchloroplast of characters species for delirnitation. Molecularphylogenetic analyses also essential revealing are for crypticdi- versitywithingreenalgalgenera. Analysesof molecular sequences detected ex- istenceof ten l]ew lineageswithin genera'\sÍerochloris and Dic4,ochloropsis, consequently describedas new species.However, their descriptionwas based not only on molecularcharacters, also on distinctrnorphological but differences in chloroplast norphology. Similarlyto morphological characters, exclusive ap- plication of moleculardata in speciesdelimitationcatr lead to erroneous taxo- nomicalconclusions causedby the principalinabilityto differentiate between different levelsofvariation(e.g.between real biological species and intraspeci- fic variability) Accordingly, applicationof polyphasic approachescornbining morpho- logicaland molecular dataresultsin better delimitation parlicular of algal spe- cies and improvesour knowledgeon taxonolnyand biodiversityof greenaero- phytic algae.
Abstract v angličtině:
Conclusions Traditionaltaxonomyoften dependson single characters used for distin- guishing particularspecies. this thesis, have illustrated ln I application ofpoly- phasicapproaches taxonomyof greenaerophytic in algae.Theseapproaches are basedon the combination variouscharacters of (traditional morphology, modern molphological approaches, SSU, ITS rDNA and geneintronsequencing) the for species recognition greenalgae. in The morphological characters alone are oftennot sufficientfor speciesde- lirnitation,thoughthey can be used for routinespeciesidentification Modern rnorphological approaches like confocal microscopyallow to detectclear mor- phologicaldifferences arnonginvestigated closely relatedspecies, even ifat first sightthesemorphologically very uniformalgaehardly differ at the morphologi- cal level. A numberof rnorphological characters does not reflectgeneticrela- tionships. Rather theyare influenced variousenvironmental culture by or condi- tions.For example,cell dimensions Klebsorntidiunt be distinctivelyinflu- in can encedby pH, humidity, illLrmination ternperature and conditions. However, with the aid of molecularmarkerswe can detectproperrnorphological features useful for speciesdifferentiationt .lslerochlorls,correlation . ln test of geneticdistances and morphological differences revealedusefulness particularchloroplast of characters species for delirnitation. Molecularphylogenetic analyses also essential revealing are for crypticdi- versitywithingreenalgalgenera. Analysesof molecular sequences detected ex- istenceof ten l]ew lineageswithin genera'\sÍerochloris and Dic4,ochloropsis, consequently describedas new species.However, their descriptionwas based not only on molecularcharacters, also on distinctrnorphological but differences in chloroplast norphology. Similarlyto morphological characters, exclusive ap- plication of moleculardata in speciesdelimitationcatr lead to erroneous taxo- nomicalconclusions causedby the principalinabilityto differentiate between different levelsofvariation(e.g.between real biological species and intraspeci- fic variability) Accordingly, applicationof polyphasic approachescornbining morpho- logicaland molecular dataresultsin better delimitation parlicular of algal spe- cies and improvesour knowledgeon taxonolnyand biodiversityof greenaero- phytic algae.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. 2.24 MB
Stáhnout Příloha k práci doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. 13.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. 517 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. 517 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Alena Lukešová, CSc. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta Fabio Rindi, Dr. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 406 kB