velikost textu

Vlastnosti zpěvu ovlivňující reprodukční úspěšnost samců u pěvců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vlastnosti zpěvu ovlivňující reprodukční úspěšnost samců u pěvců
Název v angličtině:
Associations of song characteristics and reproduction success in males of passerines
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Šebelíková
Vedoucí:
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavel Linhart
Id práce:
32939
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Reprodukční úspěšnost, ptačí zpěv, samičí volba, sexuální selekce, velikost repertoáru, sexy syllables, kvalita, polygynie, kvalita teritoria, rákosník velký (Acrocephalus arundnaceus)
Klíčová slova v angličtině:
Reproductive success, bird song, female choice, sexual selection, repertoire size, sexy syllables, male quality, polygyny, territory quality, Great reed warbler (Acrocephalus arundinaceus)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Šebelíková 758 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. 678 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Linhart 2.21 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 366 kB