velikost textu

Fytoextrakce ibuprofenu ve vodných roztocích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fytoextrakce ibuprofenu ve vodných roztocích
Název v angličtině:
The phytoextraction of ibuprofen in water solutions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Miroslava Kočová
Vedoucí:
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Id práce:
32552
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslava Kočová 2.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslava Kočová 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslava Kočová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 1.01 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. 630 kB