velikost textu

Využití jednopaprskového spektrofotometru MOM pro některá biochemická stanovení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití jednopaprskového spektrofotometru MOM pro některá biochemická stanovení
Název v angličtině:
Possibilities of use of MOM single-beam spectrophotometer for biochemical assays
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Kozáková
Vedoucí:
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Oponent:
Barbora Mrázová
Id práce:
32415
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Kozáková 1.99 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. 479 kB
Stáhnout Posudek oponenta Barbora Mrázová 1.21 MB