velikost textu

Využití stříbrné tuhé amalgámové elektrody ke stanovení 5-nitrochinolinu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití stříbrné tuhé amalgámové elektrody ke stanovení 5-nitrochinolinu
Název v angličtině:
The use of silver solid amalgam electrode to the determination of 5-nitroquinoline
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Králová
Vedoucí:
RNDr. Karolina Pecková, Ph.D.
Oponent:
doc. Dr. Ing. et Ing. Tomáš Navrátil, Dr., Ph.D.
Id práce:
32081
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Králová 2.05 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Karolina Pecková, Ph.D. 769 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Dr. Ing. et Ing. Tomáš Navrátil, Dr., Ph.D. 1.37 MB