velikost textu

Nové materiály pro generování druhé harmonické frekvence - soli vybraných cyklických aminů a derivátů guanidinu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové materiály pro generování druhé harmonické frekvence - soli vybraných cyklických aminů a derivátů guanidinu
Název v angličtině:
Novel materials for second harmonic generation - salts of selected cyclic amines and guanidine derivatives
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lenka Kodrlová
Vedoucí:
doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Daniel Nižňanský, Dr.
Id práce:
31993
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Anorganická chemie (NANORT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Kodrlová 7.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Kodrlová 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Kodrlová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. 620 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Daniel Nižňanský, Dr. 602 kB