velikost textu

Syntéza 1,4-fosfonátových a fosfinátových derivátů cyklenu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza 1,4-fosfonátových a fosfinátových derivátů cyklenu
Název v angličtině:
Synthesis of 1,4-phosphonic and phosphinic acid derivatives of cyclen
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jiří Bárta
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Id práce:
31977
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Anorganická chemie (NANORD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Název: Syntéza 1,4-fosfonátových a fosfinátových derivátů cyklenu Řešitel: Bc. Jiří Bárta Ústav: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Školitel: Doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. E-mail školitele: modrej@natur.cuni.cz Abstrakt Tato práce se zabývá přípravou difosfonátových a difosfinátových derivátů cyklenu v polohách 1,4 jako potencionálních MRI kontrastních látek. Pro syntézu výše zmíněných derivátů byla optimalizována příprava chráněné výchozí látky 1,4-dibenzylcyklenu v gramovém množství. Byl připraven 1,4-dibenzyl-7,10- bis(diethylfosfonomethyl)cyklen v gramovém množství. Byly připraveny jeho mono a plně deesterifikované formy. Dále byl připraven 1,4-bis(diethylfosfonomethyl)cyklen a jeho mono a plně deesterifikované formy. Byl připraven 1,4-dibenzyl-7,10- bis(fosfinomethyl)cyklen. Byla zavedena esterovaná karboxylová funkce na fosfonátové deriváty v esterové formě. Bylo připraveno celkem 8 derivátů cyklenu v polohách 1,4 a 7,10, většina z nich v gramovém množství s vysokým výtěžkem. Všechny látky byly charakterizovány pomocí NMR a MS. Klíčová slova: cyklen, fosfonát, fosfinát, syntéza, MRI
Abstract v angličtině:
Title: Synthesis of 1,4-phosphonic and phosphinic acid derivatives of cyclen Author: Bc. Jiří Bárta Department: Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Science Supervisor: Doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. Supervisor's e-mail adress: modrej@natur.cuni.cz Abstract This thesis is focused on synthesis of diphosphonic and diphosphinic derivatives of cyclen at 1,4 positions as potential MRI contrast agents. Preparation of 1,4-dibenzylcyclen was optimized in a gramme scale for synthesis of derivatives mentioned above. 1,4-dibenzyl-7,10-bis(diethylphosphonomethyl)cyclen was prepared in a gramme scale. It's fully hydrolyzed and monoester forms were prepared. 1,4-bis(diethylphosphonomethyl)cyclen was synthesized. It's fully hydrolyzed and monoester forms were synthesized. 1,4-dibenzyl-7,10- bis(phosphinomethyl)cyclen was synthesized. The carboxylic function in ester form was attached on diesterphosphonic derivative of cyclen. Altogether 8 derivatives in positions 1,4 and 7,10 of cyclen was prepared, mostly in a gramme scale and with a high yield. All compounds were characterized by NMR and MS. Key words: cyclen, phosphonate, phosphinate, sythesis, MRI
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Bárta 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Bárta 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Bárta 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc. 1.17 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. 81 kB