velikost textu

Srovnání nájmu bytu a nebytových prostor

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání nájmu bytu a nebytových prostor
Název v angličtině:
Comparison of residential and non-residential leases
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Eva Bartůňková
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
30225
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Pro tuto rigorózní práci jsem zvolila téma, které nese název „Srovnání nájmu bytu a nebytových prostor“. Hlavním cílem práce je zachycení současné právní úpravy nájmu bytu, nebytových prostor a jejich srovnání. Pro svoji značnou rozsáhlost není možné téma zpracovat zcela vyčerpávajícím způsobem, proto je práce zaměřena zejména na rozdíly v úpravě nájmu bytů a nebytových prostor, které plynou zejména z důvodu ochrany nájemce bytu a kterou nájemce nebytového prostoru nemá. Práce je zaměřena na současnou právní úpravu, přesto ale není opomenut alespoň stručný historický přehled a exkurz do budoucí právní úpravy. Práce v mnohém vychází z judikatury soudů České republiky, neboť právě judikatura v případě nájemních vztahů pomáhá vykládat příslušná ustanovení zákona.
Abstract v angličtině:
Abstract The title of the thesis is “Comparison of residential and non-residential leases”. The main objective is to explore the current legal regulation of leases pertaining to apartments and to commercial premises and to carry out their comparison. Due to the considerable broadness of the subject, the comparison cannot and will not be exhaustive and therefore it primarily focuses on the differences in regulation of residential leases and commercial premises from the perspective of the degree of legal protection granted to the tenants, which is not offered in the same extent to the lessees of commercial premises. The thesis examines current legal regulation of the subject; nevertheless it does not omit to provide a brief survey of its historical development and a short excursion into potential future treatment of the subject matter. The thesis considers related case law as found in relevant rulings of the Czech courts as the case law plays a major role in the interpretation of statutes pertaining to leases and legal relationships arising therefrom.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Eva Bartůňková 618 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Eva Bartůňková 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Eva Bartůňková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 242 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 366 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 138 kB