velikost textu

Analýza vzdělávacích potřeb pomocí kvalitativních výzkumných metod

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza vzdělávacích potřeb pomocí kvalitativních výzkumných metod
Název v angličtině:
Analysis of training needs by using qualitative research methods
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ing. Petr Krohe
Oponenti:
PhDr. Bohumír Fiala
Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.
Id práce:
30208
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANPR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
4. 7. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V odborne literature a v diskuzich mezi odbornou verejnosti se eim dal eastE3ji hovori 0 tom, ze soueasny svet prace potrebuje vybavit pracovni sily dokonalejsimi znalostmi a dovednostmi. Material Euridice (2002 s. 11) hovori 0 tom, ze: "Toto zvysovani kvalifikace pracovni sily se povazuje za neohranieeny proces, ktery zaeina ziskanim solidniho zakladniho vzdelani a pokraeuje formou celozivotniho ueeni". V minulosti bylo na vzdelavani pohlizeno spise jako na element pripravujici eloveka pro pracovni zarazeni ei profesni karieru. Tomu odpovidaly i vzdelavaci prilezitosti, ktere byly znaene omezene. Spoeivaly vicemene pouze na skolskem systemu. Samozrejme existovaly i jine dalsi formy, ty vsak byly povazovany za nadstandard n i. Soueasnou situaci na poli vzdelavani a vzdelavacich prilezitosti Ize pokladat za dusledek mnoha spoleeenskych a hospodarskych zmen. Boekova (2002 s.5) uvadi, ze mezi ne "paW zejmena proces globalizace, starn uti populace, nove technologie a rozvoj techniky, zmeny v kvalifikaenich strukturach a problem nezamestnanosti korigujici se vsemi predchazejicimi zmenami". Mezi zmenami ve spoleenosti a vyvojem vzdelavani, profesni ei jine odborne pripravy, se diky temto trendum udrzuje vztah vzajemnosti a propojenosti. Z techto a mnoha dalsich duvodu je mozne se domnivat, ze "znalosti jsou nejcennejsim zdrojem ekonomickeho rustu", jak 0 tom hovori material Euridice (2002 s.11). Socialni a technologicke zmeny vytvareji pro vzdelavani a profesni pripravu nove, rozsirene moznosti a vyzvy. Vznikaji tak nove poreby a nove pristupy ke vzdelavani, nove didakticke postupy a formy vzdelavani a v neposledni rade take nove metody, ktere zabezpeei rychlou a presnou analyzu vznikajfcich vzdelavacich potreb na urovni pracovniho mista nebo cele organizace. Tento trend je potreba reflektovat nejen na urovni filosoficke, sociologicke nebo ekonomicke, ale predevsim na vsech urovnich praktickeho zivota. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Petr Krohe 3.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Petr Krohe 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Petr Krohe 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Bohumír Fiala 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D. 58 kB