velikost textu

Právní důsledky aplikace koordinačního práva EU a judikatury ESD v oblasti českého zdravotního pojištění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní důsledky aplikace koordinačního práva EU a judikatury ESD v oblasti českého zdravotního pojištění
Název v angličtině:
Legal consequences of application of EU coordination law and ECJ case law to Czech health insurance
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ladislav Švec
Oponenti:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
JUDr. Jana Zemanová
Id práce:
28702
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 11. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ladislav Švec 3.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ladislav Švec 2.16 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ladislav Švec 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jana Zemanová 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 23 kB