velikost textu

Johann Hiebel, malíř fresek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Johann Hiebel, malíř fresek
Název v angličtině:
Johann Hiebel, the painter of frescoes
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jiří Fronek, Ph.D.
Vedoucí:
PhDr. Martin Horyna, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
PhDr. Martin Mádl, Ph.D.
Id práce:
28138
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
30. 7. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Malíř Johann Hiebel (1679/1681 – 1755), původem ze Švábska byl jedním z řady umělců cizího původu, kteří se trvale usadili v Čechách a významně zasáhli do vývoje českého barokního umění. Když koncem roku 1707 dorazil do Prahy, s pověstí malíře fresek školeného u slavného Andrea Pozza, objevil se možno říci v pravou chvíli na pravém místě. Zanedlouho začal pracovat pro nejvýznamnější stavebníky v Čechách, především pro řád Tovaryšstva Ježíšova české provincie, pro jehož kostely, kaple a knihovnu namaloval své nejvýznamnější fresky, vydal své nejlepší schopnosti. Svou první velkou a neobyčejně zdařilou zakázkou fresek pro kostel sv. Klimenta v Praze (1714 - 1715) si získal vysoké renomé a navázal s jezuity české provincie dlouhodobě užší vztahy. Následně pro ně realizoval další zakázky, které patří k jeho vrcholným opusům - fresky v řádovém kostele v Klatovech (1716), opět v pražském Klementinu – Kongregační kapli Zvěstování P. Marii (1723) a sál knihovny (1724), a nakonec i ve slezské Svídnici – kaple Beatissimae Virginis in Sole (1726) farního kostela JS. Dalším ohniskem Hiebelovy tvorby se stal klášterní kostel premonstrátek v Doksanech kde v letech 1720 -1721, 1729 – 1732 namaloval rozsáhlý mariologicko-christologický cyklus fresek. V roce 1722 byl dokonce angažován bádenskou markraběnkou k výzdobě dvorního kostela sv. Kříže ve vzdáleném Rastattu. Jeho nejplodnější období malíře fresek lze vymezit pouhými dvanácti lety velmi intenzivní práce. Tehdy však realizoval sedm významných, namnoze rozsáhlých zakázek, z nichž více jak polovinu lze řadit k nejdůležitějším projevům české barokní freskové malby. Hiebelovou předností byl smysl pro součinnost fresky s daným prostorem, jenž u něho objednavatelé oceňovali. Jeho fresky také vždy dotvářejí architektonické realizace prvořadého významu. Ačkoli je Johann Hiebel pravidelně připomínán již v edicích starší umělecké historiografie, monografické zpracování jeho díla v odborné literatuře dosud chybělo.
Abstract v angličtině:
The painter Johann Hiebel (1679/1681 – 1755), who came from Schwaben (South Germany), was one of the many foreign artists who became residents in Bohemia and significantly influenced the Bohemian baroque art. He arrived in Prague at the end of the year 1707 and his arrival was very seasonable. He has acquired a reputation as a painter of frescoes educated by the famous painter Andrea Pozzo. In a short period of time he started working on projects organized by the most important investors in Bohemia, especially by the Societas Jesu of the Bohemian province, where he realized his most significant frescoes in their churches, chaples and libraries, employing his best abilities. Johann Hiebel established the long-term, close relations with the Jesuits and gained fame by realizing his first important and successful contract in the St.Climent’s church in Prague (1714-1715). Consequently he made for them other works in fresco that are counted as his masterpieces – the frescoes in one of the order‘s churches SJ in Klatovy in 1716, then again in the Klementinum in Prague (Oratorium Congregationis Latinae Maioris 1723 and the Bibliotheca Maior 1724), and finally in Świdnica (Schweidnitz) in the Silesia – the chapel Beatissimea Virgins in Sole of the parish church JS (1726). Other focal point of Hiebel’s creation became the Premonstratensian monasterial church in Doksany, where there in the years 1720 – 1721, 1729 – 1732 painted an extensive Marian-Christological cycle of frescoes. In 1722 he was signed up by the Baden‘s margrave Augusta Sibylla to decorate the court church St. Cross in the far-distant Rastatt (Baden – Württemberg). ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Fronek, Ph.D. 6.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Fronek, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Fronek, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 420 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. 3.15 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Mádl, Ph.D. 2.33 MB