velikost textu

Andokidova řeč O mystériích. Překlad, komentář a úvodní studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Andokidova řeč O mystériích. Překlad, komentář a úvodní studie
Název v angličtině:
The Andokides' speech On the mysteries. Translation, commentary and introductory study
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Matěj Novotný
Vedoucí:
PhDr. Jan Souček, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Václav Marek, CSc.
Id práce:
27966
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Program studia:
Humanitní studia (M6107)
Obor studia:
Historie - Řečtina (HIS REC)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Andokidova řeč O mystériích představuje zajímavý pramen k athénským dějinám konce 5. století př.n.l. Zabývá se především procesy s bezbožníky, kteří roku 415 př.n.l. zohavili hermovky a znesvětili eleusínská mystéra, dále revizí athénských zákonů z roku 403 př.n.l. Předkládaná práce si klade za cíl představit tuto řeč v dobovém kontextu, kriticky zhodnotit její věrohodnost a upozornit obecně na potíže, které se pojí s využíváním korpusu attických řečníků jako pramene k politickým a právním dějinám. Těžistě práce proto leží v komentáři, který je připojen ke zcela novému českému překladu Andokidovy řeči.
Abstract v angličtině:
In the end of the 5th century B.C., the Andokides’ speech On the mysteries represents an interesting source of information. It focuses on the processes with impious criminals who mutilated herms and profaned Eleusinian mysteries in 415 B.C., and the revision of Athenian laws in 403 B.C. This thesis attempts to present this speech in historical context, to evaluate critically its credibility, and to point out general problems concerning the use of the corpus of the Attic orators as a source of information regarding political and legal history. Thus the centre of the thesis lies in the commentary attached to a completely new Czech translation of Andokides’ speech.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Matěj Novotný 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Matěj Novotný 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Matěj Novotný 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Souček, CSc. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Václav Marek, CSc. 146 kB