text size

Česká a francouzská poválečná kantáta a oratorium (přehled tvorby, recepce se zaměřením na vybraná oratoria)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Česká a francouzská poválečná kantáta a oratorium (přehled tvorby, recepce se zaměřením na vybraná oratoria)
Titile (in english):
Cantata and oratorio in Czech and French post-war music
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Marie Hofericová
Supervisor:
prof. PhDr. Milan Slavický
Opponent:
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Thesis Id:
27914
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Musicology (21-UHV)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (M8109)
Study branch:
Music Studies (HV)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
01/06/2007
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Kantátově-oratorn tvorba představuje v celkové hudebn produkci druhé poloviny 20. stolet poměrně početnou skupinu. Po roce 1950 předevšm dky oblibě politických a sociálnch témat zažvala kantátová tvorba velkou expanzi. 50. léta se tak stala velmi bohatým kantátovým obdobm. Avšak v následujcch dekádách už tak velké produkce nedosáhla. Autoři zejména v oratorn tvorbě pokračuj ve volbě témat, která se daj označit za tradičn, jakými jsou mytologie, náměty z bible nebo ze života světců. Od 50. let se kromě politických a sociálnch námětů objevovala i dla s tematikou doznvajcch reakc na 2. světovou válku (kantáta-oratorium G. Křivinky Motýli tady nežijí), dále historickou (P. Eben – Pocta Karlu IV.) a série kantát Z. Šestáka na latinské texty odkazujcch na bibli. Naproti tomu se francouzšt autoři věnuj vce biblickým námětům, kdy se jejich oblbeným přběhem stává putován tř králů za betlémskou hvězdou. Francouzšt autoři také rádi opěvuj krásu Pařže (Jean Françaix - Les ponts de Paris) nebo zámku ve Versailles (Joseph Kosma – La promenade Versailles). V porovnán obou zem se oratoria po tematické stránce však přliš neodlišuj. Objevuj se (podobně jako u kantát) náměty z bible, historie i aktuáln dějinné události, jakými byl opět konec druhé světové války nebo v 60. letech lety do vesmru. Zajmavost ve Francii je volba námětů s mezinárodn tematikou, kdy jako přklad lze uvést oratorium Ombline ou le volcan l’envers, jež vycház z legendy odehrávajc se na ostrově Réunion v Indickém oceánu, dále pohádky (Bruno Gillet – L’Ondine dans son étang) nebo odkaz na vědecké bádán v oblasti psychoanalázy S. Freuda (Georges Aperghis – Die Hamletmaschine-Oratorio). Českoslovenšt autoři naopak sahaj do dějin národn literatury, dále zhudebňuj přběhy ze Starého Zákona nebo básně soudobých autorů (př. Miroslav Barvk – Staré pověsti české, Miloslav Ištvan – Já, Jákob, Osvald Chlubna – Je krásná země má).
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Marie Hofericová 792 kB
Download Abstract in czech Mgr. Marie Hofericová 81 kB
Download Abstract in english Mgr. Marie Hofericová 18 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Milan Slavický 50 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 165 kB