velikost textu

Barbora Hoblová a Mladoboleslavsko

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Barbora Hoblová a Mladoboleslavsko
Název v angličtině:
Barbora Hoblová and Mladoboleslavsko
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Klára Pilíková
Vedoucí:
doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Oponent:
PhDr. Jan Pargač, CSc.
Id práce:
27904
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (M7105)
Obor studia:
Etnologie (ETN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Ve své diplomové práci jsem se snažila priblížit život a práci ženy, žijící na prelomu 19. a 20. století, která zasvetila svuj cinnorodý život národopisné etnografické a sociální cinnosti a zasáhla i do dejin ženského hnutí Barbora Hoblová, patrila k ženám, které v dané dobe prekracovaly stereotypní rámec role, která jim byla vyhrazena. Její aktivity nebyly originální, inspirovala se vzory a zkušenostmi svých soucasnic, ale dokázala v malomestském prostredí, kde celý život pusobila, probudit zájem žen o verejné dení a zapojit je do práce jak v tradicní charite, tak ve aktivitách kulturních a vzdelávacích Barbora Hoblová však byla predevším významnou etnografickou pracovnicí s velkým talentem pro terénní výzkum a vynikajícím výtvarným nadáním, které plne využívala pri dokumentaci artefaktu materiální povahy. V její pozustalosti je nekolik nákresu lidové architektury, které vynikají precisností a smyslem pro detail, svedcí o tom i studie cástí lidového odevu a zvlášte pak detailní nákres zlaté výšivky cepce, který prikládám v príloze. Behem svého pusobení na Mladoboleslavsku dokázala, že tento stredoceský region není zdaleka tak nezajímavým, jak si v té dobe již mnozí etnografové mysleli. Její príspevky o duchovní, sociální i materiální kulture, predevším ty, které publikovala v Ceském lidu, patrí ke klasickým pracím, právem zahrnovaným do dejin oboru Její osobnost však byla ješte bohatší. Celý život se snažila o umeleckou literární tvorbu, toužila po kariére spisovatelky, pro kterou evidentne nemela predpoklady. Zdá se, že práve toto „nenaplnení“ ji tím víc stimulovalo k odborné a spolkové cinnosti.
Abstract v angličtině:
This presentation is devoted to the life and work of Barbora Hoblova, a significant figure of the region of Mlada Boleslav who was at the end of 19th and the beginning of 20th century an important social and ethnographic pioneer and an activist in women's movement and in the field of female education of this region. She was born in 1852 in Nymburk where as 20 years old she was credited with the foundation of a female reading society Lada in which she participated until her wedding in 1879. After the wedding together with her husband, a gymnasium professor, she moved to Mlada Boleslav. During first years in this city she was devoted to the education of her son until in the middle of eighties she became involved in ethnographic activity and few years later she participated in the birth of Mlada Boleslav's Society of Ladies and Maidens where she was active until her death. Thanks to her activities several important social institutions grew up in this city; such as nursery, a home for unemployed women, evening school of sewing etc. She participated also in the collection of materials for the Ethnographic Czecho-Slavic Exhibition which was held in 1895. For her contribution in organizing this exhibition she and her husband were reworded with a diploma and a medal which made her known among professionals in this field. She became a real authority of her area which she demonstrated in countless publications devoted to Czech people. She presented a proof that the area of Mlada Boleslav is ethnologically very valuable which was not appreciated until her time. She demonstrated that ethnographic value of this area was not yet discovered. She died August 15 1923 in the presence of the family circle in Kokorín and until her last days she was actively involved in cultural and social movement of her region.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Klára Pilíková 440 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Klára Pilíková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Klára Pilíková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Pargač, CSc. 74 kB