velikost textu

Klasicismus v moderním umění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klasicismus v moderním umění
Název v angličtině:
Classicism in modern art
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Rea Michalová, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
Oponenti:
PhDr. Lenka Bydžovská, CSc.
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Id práce:
27872
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
2. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
"Bohužel je velmi těžké říci jasně, co klasicismus je ... ," postěžoval si ve svém pojednání o Paulu Cézannovi roku 1907 Maurice Denis. l Jeho "chvilková melancholie" byla docela oprávněná, neboť ke "klasicismu" se navíc přidružují termíny "klasicistního", "klasičnosti", "klasiky", "klasického", "neoklasicismu" ... Nebo také "c1assique" a "c1assicisme" francouzsky, "c1assicism", "c1assic" či "c1assical" ... anglicky a chcete-li německy: "Klassizismus", "klassizistisch", "Klassik", "klassisch", atd. atd. atd .. Zkrátka takové malé babylónské zmatení jazyků. Prvotní chaos, který by bylo vhodné raději zamaskovat, než nechat vystoupit na povrch. Zvláště, když charakteristikami klasicismu v nejširším slova smyslu se mimo jiné staly řád, harmonie, vyváženost aj asnost. Nepopiratelnou skutečností ale zůstává, že výše zmiňované termíny nabyly v průběhu času mnoha významů a jejich použití je někdy matoucí. Maj í svou historickou signifikanci vedle významů estetických, nezávislých na určité epoše. Přijměme tedy spíše ono pověstné "volání k řádu" ("rappel cl I' ordre") a vnesme do chaosu konečně trochu pořádku, jak se na klasicismus sluší. .. Slovo "klasický" pochází z latinského "c1assicus", resp. v plurálu "c1assici", označující římské občany první majetkové třídy.2 Estetickým pojmem se stalo ve 2. století n. 1., kdy jej použil Aulus Gellius v díle "Attické noci". Metaforicky zde přenáší termín pro společenskou elitu do oblasti literární a nazývá "scriptor c1assicus" skvělého spisovatele. Tak se představa velké hodnoty spojuje s obrazem autora, který může sloužit jako vzor ajehož dílo je bohatým zdrojem poučení. Po celý středověk byl pojem "c1assicus" asociován s velkou úctou k antice a tvůrcům "literárního ideálu". Do něj na prvním místě patřili Vergilius, Ovidius a Terentius. Seznam se neustále rozšiřoval,3 vytvářel "kánon klasických autorů".
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Rea Michalová, Ph.D. 15.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Rea Michalová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Rea Michalová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lenka Bydžovská, CSc. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 180 kB