velikost textu

Simultánnost v českém znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Simultánnost v českém znakovém jazyce
Název v angličtině:
Simultaneity in the Czech sign language
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jitka Motejzíková
Vedoucí:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Oponent:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Id práce:
27866
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura — Čeština v komunikaci neslyšících (CJL CN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V naší práci budeme zkoumat jeden ze základních povahových rysů znakových jazyků: simultánnost. Tato vlastnost je jednou ze základních vlastností, kterou se znakové jazyky liší od jazyků, které mají mluvenou formu!. Při výzkumu budeme vycházet z dostupných zahraničních i domácích studií, které se danou problematikou ve znakových jazycích zabývají. Na základě poznatků získaných v těchto studiích vytvoříme přehledný soupis prostředků, které mají potenciál vyjadřovat významy simultánně, a doložíme je analogickými příklady českého znakového jazyka. Na jeden z těchto prostředků, klasifikátory, se v naší práci zaměříme více. Vzhledem k tomu, že jsme si zvolili velmi obsáhlé a zároveň dosti obecné téma, není možné se jednotlivým prostředkům simultánnosti věnovat hlouběji - pokud máme toto téma postihnout v jeho šíři. Omezujeme se tedy jen na prostý výčet těchto prostředků, které dokládáme vždy jen jedním nebo dvěma příklady. Jsme si vědomi toho, že každý z těchto prostředků by si zasluhoval samostatný výzkum a že naše práce poskytuje jen úvodní vhled do dané problematiky. Proto doufáme, že tato práce poskytne všem případným zájemcům dostatečnou inspiraci a informační zázemí pro další výzkum českého znakového jazyka a dané problematiky.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jitka Motejzíková 5.56 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jitka Motejzíková 127.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jitka Motejzíková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jitka Motejzíková 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 93 kB