velikost textu

Miera iracionálnych presvedčení v súvislosti s osobnostnými premennými

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Miera iracionálnych presvedčení v súvislosti s osobnostnými premennými
Název v češtině:
Míra iracionálních přesvědčení v souvislosti s osobnostními proměnnými
Název v angličtině:
The rate of irrational beliefs in relation to personality variables
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Michaela Ivanovičová, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
prof. PhDr. Oldřich Mikšík, DrSc.
Id práce:
27797
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
12. 4. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Práca skúma existenciu a podobu diferencií medzi skupinami ľudí s roznou mierou iracionálnych presvedčení a ich PSSI osobnostnými štýlmi. Študentom (N=105) a psychiatricky hospitalizovaným pacientom (N=95) bol administrovaný PSSIInventár štýlov a porúch osobnosti (Kuhl-Kazén, 2002), Inventár iracionálnych presvedčení (IBI; Koopmans a kol., 1994) a škála lP A (Kondáš-Kordačová, 2000). Výsledky poukázali na súvislosť nižšej miery iracionality s dominantnou činnosťou intuitívnej regulácie správania, ktorú možno lokalizovať v pravej hemisfére. Vyššia miera iracionality je na druhej strane spojená s dominantnou činnosťou analytického myslenia a citlivosti na rozdiely, ktoré sú lokalizované do ľavej hemisféry. Pre ďalšie skúmanie by bolo podnetné skúmať iracionalitu i na pozadí ďalších osobnostných premenných alebo overovať účinnosť terapeutických programov vychádzajúcich z naznačených výskumných výsledkov.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Michaela Ivanovičová, Ph.D. 4.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Michaela Ivanovičová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Michaela Ivanovičová, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Oldřich Mikšík, DrSc. 99 kB