velikost textu

Herní interakce dvouletého dítěte se členy jeho rodiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Herní interakce dvouletého dítěte se členy jeho rodiny
Název v angličtině:
The analysis of two-year old child's playing interaction in his family background
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Miloslava Kubů
Oponenti:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Id práce:
27793
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
12. 4. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Jsem nida v pritomnosti malych deti. Neprestavaji me stale neeim nov,Ym prekvapovat, svou napaditosti, se kterou vymysleji rUzne hry, svou bezprostrednosti, uprimnosti svych reakci. Neubranim se usmevu, kdyz jsem svedkem toho, jak se spontanne raduji z nejakeho "objevu". Detstvi neni samozrejme jenom "prochazka rUzovou zahradou", je nutne se vyporadat s mnoh,Ymi narocn,Ymi situacemi. Nektere pritorn k zivotu prirozene paW, jde zaroveii o pHlezitosti, ktere lze vyuzit k nasernu dalsfmu osobnostnimu rUstu. Mnohym dalsim uskalim lze vsak, dIe meho nazoru, predejft. Tuto rnoznost majf od pocatku "ve svych rukach" predevsim nejblizsf lide kazdeho dftete, tedy elenove jeho rodiny, obzvlaste jeho rodice. To oni se pro ne stavaji prUvodci pri poznavani "toho velkeho sveta". Zalezf na nich, jak se s tfrnto ukolern vyrovnaji. Idealni je, aby jejich pomoc byla eim dal nenapadnejsf, aby dite spiSe podporovali v postupnem osamostatiiovani. Meli by vytvaret vhodne podrnfnky, v rarnci kazdodennfch kontaktu, interakci rUzneho razu dodavat odvahu, podporovat sebeuctu dftete, oceiiovat jeho vYkony. Vhodn,Ym prostredkem pro osobnostnf rozvoj vsech zueastnenych jsou rozmanite hemi interakce. V priznive atmosfere pri hre, at' jiz je pospolu cela rodina Ci jsou do nf zahrnuty jen nektere dyady, muze dochazet k rnnoha pozitivnfrn zazitkum a zkusenostem, k uspokojovanf rozlicnych psychickych potreb. Dite muze take poznavat svou kulturu a jejf zvyklosti pro ne primeren,Ym, nenarocnym zpusobem, muze zde ruzne experimentovat, ujasiiovat si to, cemu nerozumf, atd. Jde celkove 0 prostredi, ktere lze vhodne vyuzft pro prirozene budovani emocionalnich vazeb a vtahu mezi "spoluhraCi". Dornnfvarn se, ze je stale nutne zduraziiovat vyznam ranych interakci, at' jiz z obecneho pohledu Ci se zamerenfm na hemf interakce ditete s jeho rodiCi i dalSimi vyznamn,Ymi cleny jeho rodiny, nebot' maji podstatny vliv na pozdejsi zivot ditete.
Abstract v angličtině:
This rigorous thesis, "Playing Interactions of 2-Year-Old Child with His Family Members" (which is a part of grant's task number: 406101/0220, whose solver is Doc. PhDr. L. Sulova, CSc.) has two main parts. The theoretical part comprises four bigger chapters, the first one includes different aspects of the family theme, the second one deals with early child's interactions and relationships in his family, the third part focuses on toddler's development characteristics, the fourth part deals with child's play and playing interactions. Empirical part presents results of a research, which aim was to look into and compare (quantitatively and qualitatively) playing interactions of 2 year old child with his mother, father (possibly older sibling) in family. For the analysys of videorecording the computer program Y.I.P., which was developed for solving grant's task GA CR by Ing. T. Hrdlicka, was used. Some differences within single playing pairs and also within whole research group have emerged. The results are related only to the exploratory sample.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miloslava Kubů 21.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miloslava Kubů 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miloslava Kubů 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 72 kB