velikost textu

Přijetí pozitivismu v Mexiku po roce 1867

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přijetí pozitivismu v Mexiku po roce 1867
Název v angličtině:
The adoption of positivism in Mexico after the year 1867
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Mašková
Školitel:
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Josef Forbelský
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Id práce:
27678
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské literatury (XROL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Pozitivismus byl jedním z posledních pokusů o vytvoření uzavřeného, všeobsahujícího a koherentního filosofického systému; systému, činícího si nárok na univerzálnost. Položil základy filosofii přírodních (ale i některých společenských) věd. Především vytvoření sociologie je zakladatelským činem Augusta Comta. Jeho základními prvky jsou agnosticismus, dynamický pohled na realitu, hierarchická konstrukce systému věd, vrcholící sociologií a omezení pozornosti jen na „poznávatelné“. Všechny tyto rysy souvisely s konkrétními společenskými změnami konce 18. a počátku 19. století. Pozitivismus byl programovým vyjádřením potřeb nové sociální skupiny – nositelky modernity - která se objevila v centru historického dění v průběhu VFBR – buržoazie. Vliv francouzského pozitivismu začal rokem 1826, kdy Comte poprvé vystoupil při veřejné přednášce, zhruba v 70. letech 19. stol. byl překonán pozitivismem anglickým, v jehož liberálním rámci původní Comtova filosofie změnila svůj despotický charakter. Od poloviny 19. století byl pozitivismus ve svých dvou hlavních variantách, kromě marxismu, nejvlivnějším filosofickým systémem 19. století, jak v Evropě, tak na americkém kotinentu, ale krátce po roce 1900 utrpěl celou sérii porážek a téměř ztratil vliv. Tato práce se zabývá tzv. první fází pozitivismu, tedy obdobím od 30. let 19. století do konce 19. století, kdy Auguste Comte, John Stuart Mill a Herbert Spencer položili základy oběma větvím pozitivismu, francouzské a anglické a pozitivismus byl v globálním měřítku přijímán jako filosfická doktrína, prosazující moderní pokrok v materiální oblasti a tomu přizpůsobenou morálku člověka nového industriálního řádu. Podrobněji se zabývá především větví francouzskou, protože právě v této podobě byl pozitivismus přijat v roce 1867 v Mexiku.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Mašková 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Mašková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Mašková 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Anna Housková, CSc. 1.26 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Josef Forbelský 1.88 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. 1.58 MB