velikost textu

Francouzsko-československé diplomatické vztahy v předvečer podzimu 1938. (Studie na základě depeší vyslance Victora de Lacroix)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Francouzsko-československé diplomatické vztahy v předvečer podzimu 1938. (Studie na základě depeší vyslance Victora de Lacroix)
Název v angličtině:
French-Czechoslovak diplomatic relations in 1938. (Study on the basis of dispatches of Victor de Lacroix)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Denis Jerie
Vedoucí:
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Id práce:
27658
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Humanitní studia (M6107)
Obor studia:
Český jazyk a literatura — Historie (CJL HIS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce jsou proměny a vývoj diplomatických vztahů mezi Francií a Československem "v předvečer podzimu 1938". Časově je práce vymezena nástupem Victora de Lacroix do funkce francouzského vyslance v Praze v roce 1936 a diplomatickými jednáními v červenci 1938, které znamenaly významný obrat prave ve francouzsko-československých diplomatických vztazích. Hlavní pozornost je věnována období od konce roku 1937 do července 1938. V diplomové práci vystupuj í především hlavní osobnosti diplomatického a politického světa - ministři zahraničních věcí, velvyslanci, vyslanci a politici, kteří rozhodujícím způsobem zasahovali do mezinárodního dění na sklonku 30.let 20.století. Jelikož francouzsko-československé diplomatické vztahy byly, zvláště v popisované době, neoddělitelně spojeny s diplomacií jiných států na podkladě celoevropského mezinárodního dění, překračuje přirozeně tato práce úzké vztahy mezi Paříží a Prahou a zahrnuje diplomatická jednání především s Velkou Británií a Německem a dále v menší míře s Polskem, Jugoslávií, Rumunskem, Sovětským svazem, Itálií, Rakouskem a Maďarskem. Ústřední osobností je francouzský vyslanec v Praze Léopold Victor de Lacroix, jehož depeše zasílané na francouzské ministerstvo zahraničních věcí tvoří těžiště pramenné základny, na níž byla vytvořena tato práce. Jistým vyvažujícím doplněním je text zpracovaný na základě československých diplomatických dokumentů obsažených především v dvousvazkové publikaci "Československá zahraniční politika v roce 1938", sv.I. a II..
Abstract v angličtině:
This study treats about metamorphosis of diplomatic interrelations between France and Czechoslovakia in the first half of 1938. The main person is french envoy in Prague Victor de Lacroix. French-czechoslovakian diplomatic interrelations was closely connected with other countires, mainly Great Britain, Germany and not least Poland, Romania, Yugoslavia, Soviet Union, Italy, Austria and Hungary. In the twenties of the twenty century France build up community of allied states in the central Europe, especialIy for defence before Germany. France was vital interested in keeping of this system. Czechoslovakia was in this case the most loyal allie. General intemational situation in the thirties clamour for postwar revision status quo and take France aside from the centrale Europe. In this tendency France was support by Great Britain which was ready to make concessions. Czechoslovakia was expose to critical pressure of Germany after the anschluss of Austria in march 1938. In the case of German aggression towards Czechoslovakia France was binding to help on the basis of agreements from 1924 and 1925. The french diplomacy however wasn't able keep apromise. France searches for the support in Great Britain which leeds them from the alIiance with Czechoslovakia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Denis Jerie 9.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Denis Jerie 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Denis Jerie 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. 131 kB