velikost textu

Využití pracovní paměti v procesu simultánního tlumočení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití pracovní paměti v procesu simultánního tlumočení
Název v češtině:
Využití pracovní paměti v procesu simultánního tlumočení.
Název v angličtině:
Working memory in conference simultaneous interpreting
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Šárka Timarová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Oponenti:
Mgr. Soňa Hodáková, Ph.D.
Franz Pöchhocker
Id práce:
27623
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Translatologie (XTRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
pracovní paměť, simultánní tlumočení
Klíčová slova v angličtině:
working memory, simultaneous interpreting
Abstrakt:
Šárka Timarová: Pracovní paměť v konferenčním simultánním tlumočení disertační práce Abstrakt Tato disertační práce se zaměřuje na otázku zapojení pracovní paměti v procesu konferenčního tlumočení. Pracovní paměť je pro simultánní tlumočení považována za klíčový kognitivní mechanismus, ale toto tvrzení zatím nebylo významně empiricky podloženo. Předkládaná studie vychází z teoretické literatury jak v oblasti tlumočení, tak v oblasti kognitivní psychologie. Analýza publikovaných empirických prací ukázala několik mezer v současném bádání, a to především skutečnost, že výzkum se dosud soustředil pouze na některé funkce pracovní paměti (především funkce paměťové) a na testování osob bez tlumočnické praxe či s praxí omezenou (studenti tlumočení). Předkládaná studie pojímá pracovní paměť šířeji se zvláštním zřetelem k funkcím řídícím, které úzce souvisejí s pozorností, a dále se zaměřuje výlučně na profesionální tlumočníky. Podstatou studie je srovnání výkonu tlumočníků v testech pracovní paměti a při simultánním tlumočení. Výsledky ukazují, že a) existuje vztah mezi pracovní pamětí tlumočníků a simultánním tlumočením, b) tento vztah se týká především funkcí řídících; u funkcí paměťových se žádný zásadní vztah neprokázal, c) některé funkce pracovní paměti se rozvíjejí spolu s tlumočnickou praxí, a d) vztah pracovní paměti a simultánního tlumočení je oboustranně mnohonásobný, tzn. jedna funkce pracovní paměti souvisí s více procesy v tlumočení a jeden proces v tlumočení souvisí s více funkcemi pracovní paměti, přičemž síť těchto vzájemných vztahů tvoří složité vzorce. Závěry studie zcela vychází ze získaných empirických zjištění, nicméně jsou v souladu se současnou odbornou literaturou. Výsledky empiricky podporují především ty teoretické modely tlumočení, jež zdůrazňují řízenou pozornost jakožto důležitý mechanismus procesu simultánního tlumočení. Klíčová slova: simultánní tlumočení, pracovní paměť, řídící funkce, řízená pozornost Šárka Timarová: Working memory in conference simultaneous interpreting doctoral dissertation Abstract This dissertation addresses the question of working memory involvement in conference simultaneous interpreting. Working memory is considered to be a crucial cognitive mechanism for the simultaneous interpreting process, but this assumption has not been substantially supported empirically. The present study builds on an analysis of theoretical literature in both cognitive psychology and Interpreting Studies. A review of previously published empirical research identified several gaps, namely that research focused on a limited range of working memory functions (primarily memory functions) and on participants with no or limited interpreting experience. The design of the present study includes a wider range of working memory tests, with emphasis on central executive functions (related to attention) and on recruitment of professional interpreters. Interpreters’ performance on working memory tests and an interpreting task was compared. The results show that a) interpreters’ working memory is related to their performance in simultaneous interpreting, b) that simultaneous interpreting is predominantly related to the central executive functions, but not to memory functions, c) that some working memory functions seem to develop with interpreting experience, while others do not, and d) that the relationship between working memory and simultaneous interpreting is best described as many-to-many, i.e. different working memory functions predict different sub-processes in simultaneous interpreting in multiple complex patterns. The conclusions of this study are data-driven, but in line with current literature. More specifically, the findings support those accounts of simultaneous interpreting which emphasise attentional control as an important component of simultaneous interpreting processing. Key words: simultaneous interpreting, working memory, central executive, attentional control
Abstract v angličtině:
Šárka Timarová: Pracovní paměť v konferenčním simultánním tlumočení disertační práce Abstrakt Tato disertační práce se zaměřuje na otázku zapojení pracovní paměti v procesu konferenčního tlumočení. Pracovní paměť je pro simultánní tlumočení považována za klíčový kognitivní mechanismus, ale toto tvrzení zatím nebylo významně empiricky podloženo. Předkládaná studie vychází z teoretické literatury jak v oblasti tlumočení, tak v oblasti kognitivní psychologie. Analýza publikovaných empirických prací ukázala několik mezer v současném bádání, a to především skutečnost, že výzkum se dosud soustředil pouze na některé funkce pracovní paměti (především funkce paměťové) a na testování osob bez tlumočnické praxe či s praxí omezenou (studenti tlumočení). Předkládaná studie pojímá pracovní paměť šířeji se zvláštním zřetelem k funkcím řídícím, které úzce souvisejí s pozorností, a dále se zaměřuje výlučně na profesionální tlumočníky. Podstatou studie je srovnání výkonu tlumočníků v testech pracovní paměti a při simultánním tlumočení. Výsledky ukazují, že a) existuje vztah mezi pracovní pamětí tlumočníků a simultánním tlumočením, b) tento vztah se týká především funkcí řídících; u funkcí paměťových se žádný zásadní vztah neprokázal, c) některé funkce pracovní paměti se rozvíjejí spolu s tlumočnickou praxí, a d) vztah pracovní paměti a simultánního tlumočení je oboustranně mnohonásobný, tzn. jedna funkce pracovní paměti souvisí s více procesy v tlumočení a jeden proces v tlumočení souvisí s více funkcemi pracovní paměti, přičemž síť těchto vzájemných vztahů tvoří složité vzorce. Závěry studie zcela vychází ze získaných empirických zjištění, nicméně jsou v souladu se současnou odbornou literaturou. Výsledky empiricky podporují především ty teoretické modely tlumočení, jež zdůrazňují řízenou pozornost jakožto důležitý mechanismus procesu simultánního tlumočení. Klíčová slova: simultánní tlumočení, pracovní paměť, řídící funkce, řízená pozornost Šárka Timarová: Working memory in conference simultaneous interpreting doctoral dissertation Abstract This dissertation addresses the question of working memory involvement in conference simultaneous interpreting. Working memory is considered to be a crucial cognitive mechanism for the simultaneous interpreting process, but this assumption has not been substantially supported empirically. The present study builds on an analysis of theoretical literature in both cognitive psychology and Interpreting Studies. A review of previously published empirical research identified several gaps, namely that research focused on a limited range of working memory functions (primarily memory functions) and on participants with no or limited interpreting experience. The design of the present study includes a wider range of working memory tests, with emphasis on central executive functions (related to attention) and on recruitment of professional interpreters. Interpreters’ performance on working memory tests and an interpreting task was compared. The results show that a) interpreters’ working memory is related to their performance in simultaneous interpreting, b) that simultaneous interpreting is predominantly related to the central executive functions, but not to memory functions, c) that some working memory functions seem to develop with interpreting experience, while others do not, and d) that the relationship between working memory and simultaneous interpreting is best described as many-to-many, i.e. different working memory functions predict different sub-processes in simultaneous interpreting in multiple complex patterns. The conclusions of this study are data-driven, but in line with current literature. More specifically, the findings support those accounts of simultaneous interpreting which emphasise attentional control as an important component of simultaneous interpreting processing. Key words: simultaneous interpreting, working memory, central executive, attentional control
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šárka Timarová, Ph.D. 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šárka Timarová, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šárka Timarová, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Soňa Hodáková, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta Franz Pöchhocker 122 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 184 kB