velikost textu

Islám ve Spojených státech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Islám ve Spojených státech
Název v angličtině:
Islam in the United States
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Simona Hlaváčová
Oponenti:
prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Id práce:
27621
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
Program studia:
Historické vědy (M7105)
Obor studia:
Dějiny a kultura islámských zemí (DKIZ)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
22. 2. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce si klade za cíl zmapovat ideologický vývoj a organizační růst dvou proudů islámu ve Spojených státech - politického islámu a africko-amerického islámského hnutí. Rámcově by měla objasnit také kontext vývoje přítomnosti islámu v USA a vlivů uplatňovaných na americké islámské organizace ze zahraničí. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola podává základní informace o muslimském obyvatelstvu a přistěhovalectví a pokračuje popisem procesu zakládání islámských organizací a zahraničních vlivů. Dále se zabývá adaptací islámu na nový institucionální rámec- občanskou společnost a rozvojem islámské infrastruktury (mešit a spolků) a obsahuje výčet nejvýznamnějších islámských organizací v USA. Druhá kapitola se zaměřuje na politický islám, tedy proud myšlení, který v USA navazuje na ideologii a organizační styl Muslimského bratrstva (Alichwán al-muslimún) a Islámského společenství (Džamácat -e islámí). Analyzuje adaptaci ideologie islamistů ve vztahu k neislámskému státu a metod dacwy na západní prostředí. Identifikuje okruh islamistických organizací v USA včetně nových politických lobby a rozebírá jejich aktivismus v oblasti dacwy, občanských práv, otázkách zahraniční a domácí politiky a voleb. Kapitolu uzavírá nástin činnosti a projektů amerických islamistů v oblastech ekonomiky a fiqhu (právní vědy). Třetí kapitola pojednává o hnutí africko-amerického islámu, jeho vzniku, ideologii, hlavních vůdcích a sektách a jejich vztahu k zahraničnímu islámu a muslimským imigrantům. Přínosem práce je především analýza nejnovějších trendů v aktivismu islámského hnutí a jeho reakce na události ll. září -posun k amerikanizaci a přijetí legitimity plné participace islamistů v politickém procesu. Není mi známa existence žádného díla, které by tento nejaktuálnější vývoj analyzovalo. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The purpose behind this research was to explore the ideological transformation and organizational development of two of the main Islamic groups in the USA - the political Islam (also called Islamism/lslamic movement) brought to the country by immigrants and the homegrown Islamic movement of African-American Islam. It also aimed to shed some light on the contacts and support that Islamic organizations in the US enjoy abroad and the roles played by international Islamic organizations in the growth of the Islamic presence in the US - institution building and development of the Islamic infrastructure (mosques, Islamic center, schools). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Simona Hlaváčová 5.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Simona Hlaváčová 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Simona Hlaváčová 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 74 kB