velikost textu

Tvary pasivní ruky v českém znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tvary pasivní ruky v českém znakovém jazyce
Název v angličtině:
Passive hand in Czech sign language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
PhDr. Mgr. Bc. Klára Richterová
Vedoucí:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Oponent:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Id práce:
27581
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 2. 2007
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, v jakých tvarech ruky a s jakým procentuálním zastoupením se vyskytuje pasivní ruka v českém znakovém jazyce, výsledky porovnat s výsledky pro jiné znakové jazyky (americký, britský, holandský a belgický) a usouvztažnit je s poznatky o nepříznakových/neutrálních tvarech ruky. Kvalitativní i kvantitativní přehled tvarů pasivní ruky vychází z analýzy dvou tištěných slovníků: Všeobecného slovníku českého znakového jazyka A–N (2004), Všeobecného slovníku českého znakového jazyka O–Ž (2005) a Slovníku znaků křesťanských pojmů pro Neslyšící (2001).1 Primárním zdrojem dat je Všeobecný slovník; specializovaný Křesťanský slovník slouží především k verifikaci výsledků. V úvodu bych ráda poděkovala neslyšícím lektorům z Pevnosti a BcA. Nadě Dingové, kteří mi ochotně odpovídali na dotazy ohledně vybraných znaků, Bc. Petru Vysučkovi, jenž figuruje v roli znakujícího modelu na CD, Mgr. Lence Okrouhlíkové za velmi laskavé poskytnutí reprezentativních fotografií tvarů ruky, Šimonu Sedláčkovi za technické zpracování CD a zejména prof. PhDr. Aleně Macurové, CSc. za všestrannou pomoc a cenné rady.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Bc. Klára Richterová 2.3 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Mgr. Bc. Klára Richterová 8.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Bc. Klára Richterová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Bc. Klára Richterová 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 193 kB