velikost textu

Kanovníci Metropolitní kapituly pražské 1378-1390

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kanovníci Metropolitní kapituly pražské 1378-1390
Název v angličtině:
The capitularies of the Metropolitan canonry of Prague 1378-1390
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Mgr. Dominik Budský, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Zdenka Hledíková, CSc.
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Id práce:
27545
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Archivnictví a pomocné vědy historické (ARCH)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
3. 1. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce o Metropolitní kapitule pražské 1378 - 1390 se snaží být především prosopograficky zaměřeným dílem postihujícím všechny osoby duchovního stavu, jež dosáhly kanonikátu v Metropolitní kapitule a v inkriminovaných letech se v ní vyskytovaly, ať již pouze jednorázově, krátce nebo v delším období souvisle či pouze mimořádně a nepravidelně. Právě podrobná prosopografie celkem 65 osob jdoucí do nejmenších možných podrobností, jež dochované prameny umožňují, sestavená na základě všech dostupných editovaných pramenů z prostředí české středověké církve je základem druhého dílu studie. Samotná nashromážděná data by ovšem bez rozboru, popsání a příslušných závěrů nebo alespoň hypotéz, byla jen samoúčelnou činností, které jsem se snažil vyvarovat právě rozborem získaných informací v kapitolách III a IV. Po stručném rozebrání dosavadního bádání, stěžejní literatury a paleograficko - diplomatického rozboru základního pramene, který rozhodně nelze opomenout, se stručně popisují i ostatní užité (editované) prameny zásadní důležitosti. V samotné stati věnuji pozornost nejprve teoretickým východiskům, normativním pramenům - statutům kostela pražského, dle kterých se řídilo přijímání nových kanovníků i další fungování kapituly. Zde se snažím především postihnout existující rozdíly mezi teorií předpisů a jejich uplatňováním v praxi. Poté se věnuji popsání postupu při přijímání nových kanovníků, a to jak z pohledu uchazeče (provizní listiny vydávané papežskou kurií), tak z pohledu kapituly (proces přijetí zachycený v základním prameni I).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Dominik Budský, Ph.D. 10.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Dominik Budský, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Dominik Budský, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdenka Hledíková, CSc. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. 103 kB