velikost textu

České střední školy, jejich studenti a profesoři v letech 1867 až 1918

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
České střední školy, jejich studenti a profesoři v letech 1867 až 1918
Název v angličtině:
Czech grammar schools, their students and teachers, 1867-1918
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kateřina Řezníčková, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Id práce:
27389
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
4. 12. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
bouřlivým vývojem i rozvojem. Během tohoto období se zněkolikanásobil jejich počet a rozrostla jejich síť. V roce 1848 existovalo v Čechách pouze devět gymnázií, na nichž se alespoň částečně prosazovala ve vyučování čeština a jedna reálka (reálky se ovšem staly středními školami až po zavedení Bonitz-Exnerova nástinu). Těsně před první světovou válkou už bylo českých středních škol přesně sedmdesát. Rozšiřování nabídky středoškolského studia ale samozřejmě nebylo jen záležitostí Čechů, k podobnému rozvoji docházelo v celém Rakousku-Uhersku, i když přece jen o něco rychleji se rozrůstalo školství národní, vždyť úspěchy v boji za české školy byly také politickou záležitostí. V této době se také krystalizuje obsah středoškolského studia do té podoby, která posléze ovlivnila i celou první polovinu dvacátého století. Klasická gymnázia se definitivně odpoutala od středověkého modelu, když do svých zdí začala vpouštět také přírodovědné předměty a moderní jazyky. Hledaly se také nové cesty, jak sblížit reálné, původně především prakticky zaměřené vzdělání a klasické, humanitně orientované vzdělání. Osnovy některých předmětů na reálkách se proto začaly do značné míry připodobňovat gymnaziálním. Jiným řešením téhož problému bylo vytvoření nového typu školy, který alespoň zčásti nabízel svým studentům obojí (respektive odsouval jejich volbu zaměření do vyššího ročníku), totiž reálného gymnázia. Tento typ se začíná objevovat v šedesátých letech devatenáctého století, svůj hlavní rozvoj si ale zažil až na konci sledovaného období, po Marchetově reformě. Od konce devatenáctého století začíná být na pořadu dne také středoškolské studium dívek. Ty se od devadesátých let pomalu, ale jistě začínají objevovat jako externí studentky v dosud čistě mužských ústavech. Ve stejné době začínají také vznikat čistě dívčí střední školy (lycea), i když zatím jsou zakládány a vedeny jako soukromé. ...
Abstract v angličtině:
This thesis examines the development, character and routine of an ordinary day of Czech middle schools. The first chapter outlines the changes in middle school education throughout the 'long' 19th Century. The summary of these changes begins at the end of the 18th Century, the time of the educational reforrns introduced by Maria Theresa and Joseph II, and is followed by a brief summary of the changes in the first half of the 19th Century. Detailed research has been done into the history of middle schools, from 1848 (from Bonitz-Exner Outline, a fundamental document which influenced changes in the educational system for many years) until the collapse of the Austro-Hungarian Empire. The main focus is on the period from 1867; this year was the catalyst for the major development of Czech middle schools. Briefly mentioned are the changes and restrictions caused by the First World War; there is also a section dedicated to middle school education for girls. The second chapter concentrates on specific areas of middle school education, such as: who studied, and on what terrns; programmes of study; the curriculum of individua! subjects. The structure of the school year and the daily school time-table is also examined. Detailed study has been made of marking and the context and demands of final exams. Furtherrnore, the metamorphosis of the content of studies as well as the curriculum of individua! subjects is outlined. School regulations were important for students, who had to follow them both in, and outside school: hence, a section has been dedicated to them. The final part of the chapter examines school functions (for example, student Balls, Academies and whole school excursions) and their connection to town life. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Řezníčková, Ph.D. 13.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Řezníčková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Řezníčková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. 157 kB