velikost textu

Podnikání v dalším vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podnikání v dalším vzdělávání
Název v angličtině:
Entrepreneurship in continuing education
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Marcel Chládek, MBA
Oponenti:
PaeDr. František Menšík
doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
Id práce:
27131
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANDR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
1. 11. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předložená rigorózní práce se zabývá problematikou podnikatelské činnosti v dalším vzdělávání dospělých. Autor práce se snažil postihnout specifika podnikání v této oblasti z různých úhlů pohledu, zejména ekonomie, podnikové ekonomie, teorie managementu, marketingu, personálního a andragogického. Vycházel při tom ze zkušenosti manažera vzdělávání, zejména ze současné pracovní pozice v Institutu celoživotního vzdělávání v Havířově (ICV). Společnost ICV Havířov vznikla jako obecně prospěšná společnost před více než pěti lety a začala se orientovat na trh dalšího vzdělávání dospělých. Nejprve prováděla rekvalifikační studia pro horníky a další dělnická povolání, posléze začala zaměřovat své aktivity i na další tržní segmenty. V současnosti jsou její hlavni cílovou skupinou zaměstnanci veřejné správy. Vzdělávání této skupiny je velmi specifické a je podřízeno akreditačnímu řízení na MV CR. Přestože se ICV nezříká působení ani v ostatních vzdělávacích oblastech, tak jejím hlavním cílem je vzdělávání výše jmenované specifické skupiny, a to v cele šíři tohoto segmentu. V této oblasti chce zaujmout jedno z předních míst na českém trhu a vzdělávací službu přizpůsobit co nejlépe potřebám úředníků a co nejvíce ji přiblížit k místu jejich pracovního působení. Snahou firmy je nabízet služby v co nejvyšší kvalitě za dostupnou cenu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Marcel Chládek, MBA 2.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Marcel Chládek, MBA 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Marcel Chládek, MBA 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaeDr. František Menšík 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 109 kB