velikost textu

Skryté tváře fantastična. Fantastická literatura v oblasti Río de la Plata v 19. a 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skryté tváře fantastična. Fantastická literatura v oblasti Río de la Plata v 19. a 20. století
Název v angličtině:
The hidden faces of fantastic. Fiction in Río de la Plata regin in the 19th and 20th century
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lada Hazaiová, Ph.D.
Vedoucí:
doc. PhDr. Hedvika Vydrová
Oponenti:
doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc.
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Id práce:
27047
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Španělština (SP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
První část této práce byla záměrně koncipována jako kritický přehled různých teoretických uchopení a definování fantastična a typologií technických a sémantických aspektů fantastické literatury. Význam tohoto úvodního panoramatu metod a přístupů jednotlivých badatelů a kritiků spočíval jednak ve stručném nástinu existujících tendencí minulých i současných a současně mi pomohl vytvořit solidní základnu pro vymezení společného konceptu fantastična a základních konstitutivních prvků realizovaných v povídkové tvorbě Silviny Ocampové a Felisberta Hernándeze.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lada Hazaiová, Ph.D. 20.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lada Hazaiová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lada Hazaiová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Hedvika Vydrová 1004 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc. 1.65 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Housková, CSc. 1.42 MB