velikost textu

Formování izraelských mocenských elit, 1919-1949: dějiny, ideologie, "náboženská otázka"

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formování izraelských mocenských elit, 1919-1949: dějiny, ideologie, "náboženská otázka"
Název v angličtině:
Formation of the Israeli political elites, 1919-1949
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Mgr. Jan Zouplna, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jan Wanner, DrSc.
doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
Id práce:
27032
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
Program studia:
Historické vědy (M7105)
Obor studia:
Dějiny a kultura islámských zemí (DKIZ)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Politické, společenské a hospodářské dění uvnitř izraelského státu bylo do druhé poloviny 70. let minulého století spojeno převážně s aktivitami sionistických levicových stran, které kontrolovaly valnou část veřejného života země. Politický systém, který v zemi fungoval po vytvoření samostatného státu v roce 1948, kontinuálně navazoval na institucionálněorganizační tělesa jišuvu (židovské komunity mandátní Palestiny) a Sionistické organizace. Drtivá většina polických, společenských, ale také osobních, vazeb, vztahů a animozit se zformovala právě během mandátní éry (1920-1948), přičemž v období do r. 1967 již procházela spíše doprovodnou nežli zásadní modifikací. Důvodem relativně omezeného rozsahu těchto změn byla vysoká míra organizovanosti a propracovanosti politických struktur židovské komunity v Palestině před r. 1948. Z retrospektivního pohledu se ukázala jako rozhodující schopnost sionistického dělnického hnutí vybudovat mocenskou základnu, která mohla sloužit i jako základ samostatné státnosti, což ve svém důsledku umožnilo masovou koncentraci Židů v Palestině/Izraeli. V interpretaci tradiční izraelské historiografie bylo tudíž dělnické hnutí vnímáno jako součást dominantního ideověpolitického proudu Sionistické organizace a jako přirozený partner jejího dlouhodobého prezidenta, Chajima Weizmanna. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The submitted dissertation seeks to analyze the political process associated with the origins of the lsraeli polity during the British Mandate over Palestine. Particular attention is given to the political turmoil within two rival blocks: the Zionist Labor movement and the Revisionist movement. The structure of the dissertation reflects the fact that Haim Weizmann, the longserving president of the Zionist Organization, and his then dominant General Zionists were sidelined at the turn of 1920s and 1930s by the two activist trends of Zionist politics that came to dominate Israeli society from that time forward. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Jan Zouplna, Ph.D. 15.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Jan Zouplna, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Jan Zouplna, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. 451 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Wanner, DrSc. 495 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. 665 kB