velikost textu

Česká gramatografie a kulturní reflexe češtiny v letech 1533-1672

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká gramatografie a kulturní reflexe češtiny v letech 1533-1672
Název v angličtině:
Czech grammatography and cultural reflection of Czech language in the years 1533-1672
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Mgr. Ondřej Koupil, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc.
prof. Dr. Tilman Berger
Id práce:
26905
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
10. 8. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Čtyři kapitoly, kterými jsme prošli, měly gramatografickou reflexi češtiny v 16. a 17. století představit jednak v kontextu filologického jazykověreflexivniho úsilí, jak se rozvíjelo od starověku, jednak v její vnitřní dynamice. Vycházeli jsme z primárních textů samých a snažili jsme se syntetizovat poznatky dosavadního bádání, trvajícího v různé intenzitě zhruba od 60. let 19. století. Takové inventis addere, jak o něm mluví poslední motto, nebylo díky píli předchůdkyň a předchůdců tak obtížné. Na konci práce, post jinem, vidíme, že mnohé detaily musely být při pokusu o úhrnný obraz opomenuty, a že výsledkem práce je tedy spíše jakýsi vstupní přehled, který může posloužit jako východisko dalšímu bádání o gramatikách češtiny ajejich vydávání. Dluh zůstává hlavně ve zkoumání vztahů jednotlivých gramatik mezi sebou.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Ondřej Koupil, Ph.D. 7.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Ondřej Koupil, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Ondřej Koupil, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. 370 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc. 745 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Tilman Berger 1.09 MB