velikost textu

Německé výpůjčky ve hrách J. Voskovce a J. Wericha

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Německé výpůjčky ve hrách J. Voskovce a J. Wericha
Název v angličtině:
German borrowings in plays by J. Voskovec and J. Werich
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petra Háblová
Oponenti:
PhDr. Eva Berglová
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Id práce:
26889
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Němčina (GER)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
I. Ovodni kapi toly (oddil 2) si kladly za eil na zaklade odborne literatury shrnout poznatky k obeene problematiee cizieh slov a slovnieh prejimek. Teoretieke pojednani je vetsinou podlozeno priklady z materialoveho korpusu, ziskaneho vlastni exeerpei her Voskovee a Werieh. 1) Na zaklade kapitoly 2.1.lze konstatovat: ~ Cizi slova a slova prejata patri k neodmyslitelne soucasti ceske slovni zasoby, jejieh postaveni v ramei ceskeho lexika j e avsak ruzne. Slova, ktera sve prvky eizosti zaehovavaji, stoji casto na periferii ceske slovni zasoby. ~ Nelze se k eizim prvkum v jazyee stavet jednoznacne negativne, nebot se jedna 0 jeden z prostredku prirozeneho i umeleho obohaeovani slovni zasoby, a tudiz nekdy i jev pozitivni. Nektera prejata slova postupem casu zevsedni a splynou s domaei slovni zasobou, takze j ej ieh ei zi puvod jiz ani nevnimame, jina slova naopak zastaravaji a z jazyka postupne mizi. 2) Kapitola 2.2. poukazuje na nejednotnost v ramei definovani odbornyeh pojmu. ~ Nekdy je slovo eizi totez co slovo prejate, jindy se jedna 0 dva rozdilne pojmy. ~ V teto kapi tole j sou uvedeny pro srovnani definiee terminu podle Lewandovskeho, Iskose a Lenkovoj a Tejnora. Beheim-Sehwarzbaeha, Poj em "ei zoj azycna vypuj cka" (resp. nemeeka slovni vypujcka) relevantni pro tuto praei je nadrazenym pojmem pro slova eizi i slova prejata. a) Jakym zpusobem lze tridi t slova eizi a prej ata demonstruje kap. 2.2.1.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Háblová 22.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Háblová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Háblová 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Berglová 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. 92 kB