velikost textu

Kostel svatého Havla a vrch Havlín na Zbraslavi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kostel svatého Havla a vrch Havlín na Zbraslavi
Název v angličtině:
The St. Gall's church in Zbraslav
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Alena Smítková
Vedoucí:
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
Oponent:
prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Id práce:
26886
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Archivnictví a pomocné vědy historické (ARHP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Kostel svatého Havla je jednou z našich nejstarších církevních památek. Důvody jeho vzniku jsou dodnes nejasné. Zřejmě vznikl na popud velmože, který měl v okolí svůj dvorec. Na to ostatně upomínají zbytky panské tribuny. V době předhusitské se na Zbraslavském zboží vystřídalo mnoho majitelů světských i církevních. V roce 1291 byl založen Zbraslavský klášter cisterciáků, ke kterému se začala upínat veškerá pozornost. Kostel svatého Havla působil dál, ale jakoby v "pozadí", pro chudý lid. Písemné památky pro nej starší období j sem se pokusila shrnout ve své práci. Cenné informace o životě na faře poskytl vizitační protokol. Zcela bezpečně jsou doloženi plebáni pro období let 1380 - 1417 ze zápisů konfirmačních knih. Z pozdější doby máme doloženo vnitřní vybavení kostela, z nějž nejzajímavější je bezesporu vyřezávaný oltář, umístěný nyní v Husitském sboru na Zbraslavi. Za zmínku stojí i dnes částečně odkryté zbytky románských maleb na stěnách. Na kostele je umístěno několik náhrobků z konce 19. století. Opisy některých z nich uvádím v příloze. Vedle kostela stojí objekt kostnice z 20. let 18. století. Okolo se rozkládá hřbitov, jehož součástí je také urnový háj. V současné době bývá kostel přístupný veřejnosti o velkých církevních svátcích a během roku při konání kulturních akcí, hlavně koncertů dobové hudby. Informace o tom podává místní zpravodaj.
Abstract v angličtině:
The first mention about this little church is from 1115. In this time in Zbraslav stood some chapel. We don't know who and why built this chapel, but we know, that it was in time ofthe colonisation in Brdy mountain. The church had the lord's tribune and from this can we deduce, that near the church stood the lord' s yard. After this had Zbraslav more holders from church and nobility. In the year 1291 was established the monastery Aula Regia of cisterciens ordinary. Since this time was this little church for simple population and rich people went to the monastery church. More informations about this little church are in Libri confirmationum and lil others historical sources. The most interesting thing in this church is an old altar from wood. His author is mentioned as A. T. or A. P. may be too A. K. The altar was dated about year 1550. N ow is the altar in the other church in Zbraslav. In 1660 was the church rebuilded to the baroque look. And this face has the church to this time. There were two bells in church, but they were damned in 20th century. In the church are parts of romance mural paintings. Arround the church placed the churchyard. It has an old and a new part. Now is this like a churchyard' s church and is employded for cultural actions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Smítková 4.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Smítková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Smítková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. 65 kB