velikost textu

Postsocialistická transformace a změny kultury ve středoasijských republikách na příkladu Kyrgyzstánu a Turkmenistánu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postsocialistická transformace a změny kultury ve středoasijských republikách na příkladu Kyrgyzstánu a Turkmenistánu
Název v angličtině:
Post-socialist transformation and culture change in the Central Asian republics on the example of Kyrgyzstan and Turkmenistan
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
doc. PhDr. Ing. Petr Kokaisl, Ph.D.
Vedoucí:
PhDr. Jan Pargač, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Id práce:
26762
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Etnologie (ETN)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
16. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Společnost ve státech bývalého Sovětského svazu prochází od doby rozpadu tohoto státního útvaru velice zásadními změnami. Ačkoli od doby rozpadu SSSR uběhlo již více než deset let, transformační procesy, které byly nastartované právě v této době, rozhodně ještě ukončené nejsou. V této práci se poukazuje na podmínky, ve kterých stály středoasijské státy v době rozpadu Sovětského svazu a jaké byly další odlišnosti ve vývoji po vyhlášení samostatnosti v jednotlivých státech (především na příkladu Kyrgyzstánu a Turkmenistánu). Původní transformace byla vyhlášena a chápána především jako ekonomická, s prováděnými změnami došlo ovšem k velice zásadním změnám v kultuře, ke změně role náboženství ve společnosti, ke vnímání a vytváření historie. Důležitou součástí práce je hodnocení pastevectví a pasteveckého způsobu obživy v této oblasti. Pastevecká společnost se poměrně dlouho brání vnějším vlivům, ale ani tato společnost se jejich vstřebávání nemůže ubránit. Pastevectví jako základní a nejdůležitější zdroj obživy v současnosti tento význam ztratilo, ale zároveň roste význam pasteveckých tradic, na které je možné se odvolávat při vytváření nové identity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. PhDr. Ing. Petr Kokaisl, Ph.D. 58.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. PhDr. Ing. Petr Kokaisl, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. PhDr. Ing. Petr Kokaisl, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Pargač, CSc. 373 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 681 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. 866 kB