velikost textu

Pečírkův Národní Kalendář a osobnosti jeho tvůrců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pečírkův Národní Kalendář a osobnosti jeho tvůrců
Název v angličtině:
Pecirka's National Calender and its authors
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Šárka Slavíková
Vedoucí:
doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Ludmila Sochorová, CSc.
Id práce:
26721
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (M7105)
Obor studia:
Etnologie (ETN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Kalendář představuje výrazný typ lidové literatury 19. století, určené pro velmi široký okruh čtenářů. Všeobecné neboli lidové kalendáře plnily zábavnou, informativní a vzdělávací funkci a přispívaly rovněž nemalou měrou ke kultivaci českého jazyka. Specifickým historickým pramenem jsou i kalendáře odborné, jež zasáhly a v různé míře ovlivnily vývoj takřka všech vědních oborů. Kalendářová literatura je právoplatnou součástí české národní kultury a v historickém vývoji sehrála svou významnou roli. Národní Kalendář, vycházející v letech 1858-1949, patřil mezi kalendáře určené pro širokou čtenářskou obec a po celou dobu byl knihou velmi oblíbenou, a to hlavně díky značnému úsilí rodiny Pečírkovy. Národní Kalendář splňoval všechny požadavky klasické kalendářové literatury - otiskoval velké množství kalendářových povídek, kratochvilných a humorných příběhů, poučných příspěvků, pravidelná kalendária a jiné pravidelné či nepravidelné typicky kalendářové rubriky a příspěvky. Národní Kalendář, zejména svým obsahem, patřil do běžné kalendářové produkce své doby. Výjimečný byl především tím, že byl sestavován a řízen celých bezmála sto let členy rodiny dr. Josefa Pečírky a po celou dobu si udržel stejnou úroveň a díky tomu i poměrně velkou oblibu mezi čtenáři. Klíčový význam pro podobu a úspěch Národního Kalendáře měla nepochybně činnost dr. Pečírky a později i jeho ženy Mariany. Na základě nepříliš četných pramenů o jejich životě lze dojít k závěru, že Národnímu Kalendáři věnovali velké úsilí a mimořádnou péči. Ke své práci nepochybně přistupovali cílevědomě, odpovědně a s postřehnutelnou radostí. Základy, které svým přístupem položili, přetrvaly a umožnily, aby Národní Kalendář vycházel ještě mnoho let po jejich smrti, a to navíc v době, kdy byl tento typ literatury zřetelně na ústupu. ...
Abstract v angličtině:
The core topic ofthis thesis is National Calendar (Národní Kalendář), later also known as Pečírka' s National Calendar (Pečírkův Národní Kalendář), and its formers. National Calendar had been published in Bohemia yearly for almost a hundred years, from the 1850's till the end of the 1940's. The success of National Calendar was undeniably the result of the efforts of Dr. Josef Pečírka, the founder of the Calendar, and his wife Mariana, who carried forward the tradition of publishing the popular book after her husband's premature death. However, not even her own death brought the end to the Calendar; the Pečírka family kept compiling and publishing it regularly each year until 1949. ln this thesis, the author focused mainly on the period 1858 - 1904, the era spanning between publishing of the first issue of the Calendar and the death of Mariana Pečírková who represented the first generation of its creators. The first chapter represents an introduction to general history of calendars. It gives an account of inception of calendar as a system, describes the first means of its recording and the later shift towards book-like calendars, and depicts the evolution of calendars in the world. This chapter also mentions the predecessors of classical calendar literature and follows the bloom of calendars in Bohemia, especially in the 19th century (called sometimes the "Golden Age" of calendars). ln the second chapter, the author pays closer attention to National Calendar itself. The chapter depicts its structure, the content of its two parts - the entertaining and the educational one - and its regular and random rubrics. It lists some of the more significant authors of the Calendar, and also takes a look at the advertising, layout of the Calendar and some aspects of the editorial work. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Šárka Slavíková 17.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Šárka Slavíková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Šárka Slavíková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ludmila Sochorová, CSc. 150 kB