velikost textu

České akční umění 60.-90. let. Historie a problematika dobové reflexe a interpretace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
České akční umění 60.-90. let. Historie a problematika dobové reflexe a interpretace
Název v angličtině:
Czech action art in 60'-90'. History and contemporary issues of interpretation and reflection
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Pavlína Morganová, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Id práce:
26685
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
26. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Akční umění je tématem, které mě provází již od diplomové práce. V ní jsem se pokusila nastínit historii českého akčního umění z pohledu rituálnosti. Disertační práce "České akční umění 60. - 90. let" s podtitulem "Historie a problematika dobové reflexe a interpretace" rozvíjí a v mnohých aspektech doplňuje tuto práci. Páteří disertační práce je kapitola "České akční umění 60. - 90. let" čerpající z rozsáhlé heuristické práce započaté již během práce diplomové. Tato kapitola je věnována historii českého akčního umění od proto akčních projevů z první poloviny 20. století až po dění na umělecké scéně v 90. letech. Pro přehlednost jsem ji doplnila souhrnným soupisem všech akcí českého akčního umění 60. - 90. let, který má formu textové přílohy. Další kapitoly disertační práce by měly ukázat dobovou reflexi a interpretaci akčního umění. Klíčovou je kapitola mapující ohlas českého akčního umění v dobovém tisku. Přestože bylo dobové psaní o akčním umění, stejně jako celá kultura, postiženo politicko-společenskými peripetiemi minulého režimu, měla by kapitola poukázat na širší vnímání tohoto druhu umění. Zároveň by měla sloužit jako bibliografická pomůcka pro další studium akčního umění, protože jejím cílem je zmapovat dostupné tiskové (a do dohledatelné míry i samizdatové) materiály reflektující tento dobový fenomén.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavlína Morganová, Ph.D. 14.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavlína Morganová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavlína Morganová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. 160 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 1.26 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 705 kB