velikost textu

Srovnání románů Obsluhoval jsem anglického krále a Nácek a holič v kontextu tradice pikareskního románu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání románů Obsluhoval jsem anglického krále a Nácek a holič v kontextu tradice pikareskního románu
Název v angličtině:
Comparison of the novels "I served the king of England" and "The Nazi and the Barber" in the context of the picaresque novel tradition
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Švarcová
Vedoucí:
PhDr. Ladislava Hájková
Oponent:
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Id práce:
26667
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura — Němčina (CJL GER)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Romány Obsluhoval jsem anglického krále (1974) Bohumila Hrabala a Nácek a holič (Der Nazi und der Friseur, 1977) německého autora Edgara Hilsenratha vznikaly nezávisle na sobě na opačných stranách tehdejší rozdělené Evropy. Přesto však mají mnoho společného, a to nejen dobu svého vzniku (počátek 70. let) či komplikace provázející jejich vydání. Shodných rysů mezi nimi najdeme mnohem víc. Oba romány nabízejí netradiční pohled na dějiny 20. století, své kontroverzní hrdiny nechávají projít událostmi, které předcházely druhé světové válce, válečnými léty i poválečnými zvraty. Ani v jednom z obou případů se nejedná o heroizaci doby nebo hlavních postav, ba právě naopak. Vypravěči Jan Dítě a Max Schulz představují outsidery, snažící se za každou cenu získat uznání (Dítě) a moc (Max). Za svým cílem jdou pak tvrdošíjně, bez ohledu na následky. Absurdita, nadsázka, černý humor a grotesknost se zde pojí s lyrickým jazykem a viděním. Dochází tak k porušení ustálených narativních postupů, na které byli čtenáři literatury s válečnou a poválečnou tematikou zvyklí. Netradiční způsob vyprávění a amorálnost hlavních postav vyprávějících své neuvěřitelné životní osudy s naprostou otevřeností byly také jedny z hlavních příčin, proč trvalo několik let, než se romány dočkaly svého vydání na domácí půdě. Tato práce se chce věnovat srovnání obou těchto románů, především jejich vztahu k tradici pikareskního románu, na kterou navazují, každý po svém modifikují a prostřednictvím nadsázky, ironie a černého humoru posouvají směrem k moderní grotesce. Nejprve bude představena historie a hlavní znaky pikareskního románu a poté se pozornost přesune na vlastní srovnání. Stranou nezůstane ani role pikareskního románu v literatuře 20. století a jeho vztah k dějinám. Na závěr pak budou oba romány zasazeny do kontextu české a německé literární tradice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Švarcová 4.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Švarcová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Švarcová 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ladislava Hájková 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 121 kB