velikost textu

Officium svatého Vojtěcha v českých pramenech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Officium svatého Vojtěcha v českých pramenech
Název v angličtině:
The office of Saint Adalbertus in Bohemian sources
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Renata Pušová
Vedoucí:
doc. PhDr. David Eben, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.
Id práce:
26608
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Hudební věda (HV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Přednostně se v této práci zabývám svatovojtěšským officiem, které bylo tradováno v českých zemích a které nacházíme v pramenech na území Čech ze 14.- 16. století. Následně bych chtěla toto české officium konfrontovat s dalšími svatovojtěšskými officii, která nalézáme v pramenech na území Evropy, konkrétně v Německu, Polsku a Maďarsku - tedy v oblastech, kde byl kult tohoto světce pěstován záhy po jeho smrti. Chtěla bych zde poukázat na některé zajímavé spojitosti mezi těmito různými verzemi officia k témuž světci, které, jak se pokusím prokázat, nevznikaly zcela izolovaně a bez znalosti ostatních svatovojtěšských officií. V analýze se pak snažím odhalit některé specifické znaky českého officia, které by mohly vést k alespoň přibližnému zodpovězení nesnadné otázky datace kompletního svatovojtěšského officia a naznačit proces jeho vzniku. Součástí této práce je rovněž edice české verze svatovojtěšského officia, která byla vzhledem k významu tohoto světce pro české země a vzhledem k existenci obdobné edice polského svatovojtěšského officia již dlouho žádána.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Renata Pušová 3.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Renata Pušová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Renata Pušová 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. David Eben, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. 47 kB