velikost textu

Pozůstalost Josefa Proksche a nově objevené prameny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pozůstalost Josefa Proksche a nově objevené prameny
Název v angličtině:
Josef Proksch's legacy and new source discoveries
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eva Hazdrová Kopecká
Vedoucí:
prof. PhDr. Marta Ottlová
Oponent:
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Id práce:
26605
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Hudební věda (HV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
¨Ve své diplomové práci se chci blíže zabývat osobností dnes bohužel opomíjeného Josefa Proksche, vynikajícího a progresivního pedagoga, který zejména ve druhé třetině 19. století velkou měrou přispíval k vysoké úrovni pražského hudebního a vůbec kulturního života. Diplomovou prací bych ráda navázala na svou práci proseminámí z roku 1999, jejímž tématem byl stav bádání v prokschovské problematice. Toto téma je mi ale pouze jedním východiskem, svá dřívější zjištění prohlubuji, doplňuji a rozšiřuji o nové poznatky. Zejména pak přidávám výsledky své analýzy nově nalezených autentických prokschovských pramenů, při hlubším pohledu na stav prokschovských pramenů v pražských archívních institucích.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Hazdrová Kopecká 4.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Hazdrová Kopecká 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Hazdrová Kopecká 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Marta Ottlová 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 70 kB