velikost textu

Osobnostní profil českých hooligans: psychologická studie k osobnostní struktuře a pozadí motivů agresivního chování členů tvrdého jádra fotbalových fanoušků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osobnostní profil českých hooligans: psychologická studie k osobnostní struktuře a pozadí motivů agresivního chování členů tvrdého jádra fotbalových fanoušků
Název v angličtině:
Personality profile of Czech hooligans
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Václav Jiřička
Oponenti:
PhDr. Ivan Slaměník, CSc.
prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc.
Id práce:
26589
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
30. 3. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Mladí fanoušci a diváci tvoří pevnou a již dávno zcela neodmyslitelnou součást moderního profesionálního fotbalu. Stali se součástí hry, jednak nepostradatelní pro hráče jako motivující podpora z hlediště, avšak právě tak potřební pro média coby platící spotřebitelé nejen fotbalového, ale v podstatě jakéhokoliv průmyslového zboží. Ať už ale budeme návštěvníky stadionů označovat jakkoliv, je jisté, že se v žádném případě nejedná o homogenní masu, nýbrž o řadu oddělených skupin, lišících se motivy i projevy chování. Fenomén kultury fotbalových fanoušků se dostává do popředí zájmu médií a potažmo široké veřejnosti zejména tehdy, dojde-li formy násilných výtržností. Agresivně vedené bitky uvnitř i vně stadionů, právě tak jako útoky na hrací plochu včetně hráčů, provázejí fotbal2 od samých počátků (Pearson, 1983, str. 28). Již ve svých počátcích, jež se dají vysledovat až do 1 O. století po Kristu (Macho, 1996, str. 11 ), byl tehdejší fotbal bojovnou lidovou hrou bez jasného rozlišení mezi hráči a diváky, na níž se mohlo podílet 500 až 1000 aktérů (Schulze-Marmeling, 1995, str. 11 ). "Lidový fotbal byl nanejvýš drsnou a brutální událostí, při níž pravidelně docházelo k těžkým zraněním a ojediněle dokonce k úmrtím" (Schulze-Marmeling, 1992, str.15). Ne technika, ale síla a hrubost byly odměňovány úspěchem. Ve 20. století byli obzvláště agresivní pubescenti a adolescenti, kteří se podíleli na výtržnostech a vandalismu v souvislosti s fotbalovým utkáním, zpočátku označováni jako fotbaloví rowdies. Teprve později se vžilo označení hooligans (viz. kap. 2.1.1) a stalo se synonymem pro chování, které není akceptovatelné veřejností ani fotbalovými kluby. V popředí jejich aktivit se zdá být verbální i fyzická agrese, konzumace alkoholu a drog a "radost z násilí" (Bottger, 1998, str. 238), jež se manifestuje v prudkých násilnostech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Václav Jiřička 8.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Václav Jiřička 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Václav Jiřička 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivan Slaměník, CSc. 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc. 84 kB