velikost textu

Narativní psychologie a psychoterapie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Narativní psychologie a psychoterapie
Název v angličtině:
Narrative psychology and psychotherapy
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Radka Kulhánková
Oponenti:
PhDr. Vendula Junková
doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Id práce:
26587
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
30. 3. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Existuje jistě bezpočet různých metafor, jimiž je možné popsat lidský život. Talmud mluví o životě jako o "řece, která nemá začátek ani konec". Velcí vypravěči připodobňují život k cestě, s překážkami, křižovatkami a vrcholy, nebo panoramatu - horizontu, který vidíme vždy novým pohledem podle místa, na němž se právě nacházíme. Ale patrně nejčastější metaforou života (a to nejen v psychologii) je přiOěh. Narativní psychologie, vystavěná na metafoře příběhu, je názorovým proudem, který se teprve v posledních desetiletích prosazuje do širšího povědomí. Zasahuje oblast obecné psychologie a psycholingvistiky, kvalitativní metodologie i kulturně antropologických a sociálních studií. Svojí podstatou spojuje různé přístupy ve vědách o člověku. A takovým způsobem bych jej ráda představila i v této rigorózní práci. Nejen jako živou, silnou metaforu, která vnáší do vědeckého jazyka poetický a tvořivý rozměr, ale také jako vlivný a široce aplikovatelný koncept. Jedním z hlavních motivů a inspirací pro zpracování tohoto tématu byly práce Jamese Hillmana. Podle jeho slov ztratila současná psychologie kontakt s duší. Velkým kulturním příběhům- náboženství, dramatu a literatuře, jako by byla odňata jejich léčivá moc, a jejich místo zaujala psychoterapie (podle Hillmana zatím nepříliš úspěšně). Chce-li psychoterapie opravdu promlouvat o duši a k duši, musí mluvit jejím obrazným jazykem, metaforickým vyjádřením, tvořivostí a hrou - oživit metaforické obrazy a spoléhat na sílu příběhů (která je intuitivně dávno známá). Druhým motivem je poměrně malý ohlas narativního přístupu v českém prostředí. S tím souvisí i relativní nedostatek literatury, zejména z okruhu mimo konstruktivistické směry. Touto prací bych tedy mimo jiné ráda přispěla k jeho rozšíření, neboť přestože se jedná o významný psychoterapeutický směr, u nás si své místo teprve hledá. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radka Kulhánková 7.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radka Kulhánková 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radka Kulhánková 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vendula Junková 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 64 kB