velikost textu

Reflexe cest v díle Zdeňka Matěje Kuděje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reflexe cest v díle Zdeňka Matěje Kuděje
Název v angličtině:
Reflection of travels in the Zdeněk Matěj Kuděj's writing
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Křenová
Vedoucí:
PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Oponent:
Věra Menclová, Dr.
Id práce:
26531
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 2. 2006
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato diplomová práce si klade dva cíle. Prvním, hlavním cílem je přinést ucelený obraz života Zdeňka Matěje Kuděje, a tím zároveň přispět k literárněhistorickému zkoumání vývoje české literatury na počátku 20. století. Monografie, která by poskytovala životopis, jenž by pokrýval všechny etapy života tohoto spisovatele, totiž zatím neexistuje. Badatelé mají k dispozici jen několik doslovů, které se však zabývají vždy pouze jednotlivými úseky autorova života, jež se k dané knize bezprostředně vztahují. Dále o něm najdeme poměrně stručné informace v různých slovnících spisovatelů a v Památníku národního písemnictví Je zachována jeho nepříliš rozsáhlá pozůstalost čítající tři kartony. Tento text se proto se ve své první části na základě vyjmenovaných pramenů pokusí zrekonstruovat osudy spisovatele, který je znám především jako jeden z přátel Jaroslava Haška. Navzdory usilovnému pátrání se mi nepodařilo získat úplný záznam či svědectví o všech životních peripetiích tohoto příslušníka české bohémy. Na druhou stranu je úvodní část této práce prvním uceleným svědectvím o jeho životě. Dnes lze již jen málo údajů bezpečně ověřit. Přestože jsem se snažila o kritickou analýzu dostupných pramenů, informace pocházející mnohdy z vyprávění a vzpomínání Zdeňka Matěje Kuděje nebo jeho přátel, mohou být proto vzhledem k paměti jednotlivých účastníků či dokonce autocenzuře zkreslené. Ve druhé části se práce zabývá úsekem díla Zdeňka Matěje Kuděje, který odráží spisovatelovy cesty, zejména ty, které ho zavedly mimo hranice Čech. Vycházím z předpokladu, že Z. M. Kuděj je širší veřejnosti znám hlavně jako autor knih, které zachycují historky z cestování s Jaroslavem Haškem [Ve dvou se to lépe táhne 1, 2 (1923, 1924); Ve dvou se to lépe táhne, ve třech hůře (1927); Když táhne silná čtyřka 1, 2(1930)] - ty však neJsou předmětem mého zkoumání. Jeho předchozí dílo, motivované šestiletým pobytem ve Spojených státech amerických a ročním pobytem v carském Rusku, je v
Abstract v angličtině:
This diplom a thesis has two goals. One of them is to bring a compact biography of the Czech writer Zdeněk Matěj Kuděj (1881 - 1951), one of the representatives of modernism and a c10se friend to the writer Jaroslav Hašek. Despite intensive search I was not able to get any record or evidence of the whole Kudějs life. In the second part, the thesis covers the part of his work which was influenced by his travels, primarily those which took him outside Bohemia. Between years 1903 - 1909 he traveled the USA. He lived as a tramp and made his living as a casual worker. Experiences from this period were later described in couple of his books. In 1913 he spent almost a year in a prison of the tsarist Russia. Also this experience was reflected in his work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Křenová 3.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Křenová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Křenová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Vaněk, CSc. 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta Věra Menclová, Dr. 79 kB