velikost textu

České a moravské znaky - regionální dialekt neslyšících

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
České a moravské znaky - regionální dialekt neslyšících
Název v angličtině:
Czech and Moravian signs - regional dialect of deaf people
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Magdalena Vojnarová
Vedoucí:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Oponent:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Id práce:
26401
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 2. 2006
Výsledek obhajoby:
dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Svoji práci jsem se rozhodla zaměřit na výzkum českého znakového jazyka, konkrétně na znaky Neslyšících 1 , jež se liší ve svém užití podle své regionální odlišnosti. Jinými slovy, na porovnání odlišné artikulace českých a moravských znaků. Proč mě toto téma zaujalo? Hlavním důvodem je nedostatek literatury o slovní zásobě českého znakového jazyka v České republice. Ve slyšící společnosti navíc panuje o znakovém jazyce mnoho mýtů. Jedním z nich je například představa, že Neslyšící se na celém světě dorozumívají prostřednictvím jednoho znakového jazyka. Že existuje jakýsi mezinárodní znakový jazyk. To je ale velký omyl! Neslyšící (podle toho, ve kterém státě žijí) mají své národní znakové jazyky (britský znakový jazyk, americký znakový jazyk, český znakový jazyk, atd.). Jsou to jazyky vizuálně-motorické povahy, které jsou na mluvených národních jazycích nezávislé. Znakové jazyky jsou produkovány pohyby rukou a horní části těla, existují v prostoru a jsou vnímány zrakem. Mají stejné nebo podobné prostředky pro vyjadřování gramatických kategorií (např. mimika, klasifikátory). Liší se pak zejména svojí znakovou zásobou. Vzhledem k tomu, že tedy vykazují podobné povahové rysy, můžeme o nich uvažovat jako o jazycích, které náleží do jedné jazykové rodiny.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magdalena Vojnarová 19.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Magdalena Vojnarová 279.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magdalena Vojnarová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magdalena Vojnarová 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 133 kB