velikost textu

Nacistická kulturní politika v Düsseldorfu 1933-1945

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nacistická kulturní politika v Düsseldorfu 1933-1945
Název v angličtině:
Nazi cultural policy in Düsseldorf 1933-1945
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Oponent:
PhDr. Anita Pelánová, Ph.D.
Id práce:
2626
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut mezinárodních studií (23-IMS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Německá a rakouská studia (NRS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
3. 11. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Snaha pochopit, jakým způsobem bylo umění podřizováno a využíváno nacistickou mocí, kdo se na tomto procesu podílel a co tím sledoval, stála na počátku této práce. Vzhledem k širokému záběru takového zkoumání však bylo nutné omezit se nejen tematicky, ale i zeměpisně na určitý region. Tímto se předmět mého bádání zároveň rozšířil o další rozměr, a sice o regionální charakter nacistické kulturní politiky a její vztah k centrální politice „Třetí říše“. Volba Düsseldorfu, jakožto rámce zkoumání kulturněpolitických událostí let 1933 až 1945, nebyla náhodná. Od 18. století se Düsseldorf těšil velmi příznivému uměleckému klimatu. Sídlo jedné ze tří pruských uměleckých akademií se na počátku 19. století proslavilo tzv. Düsseldorfskou malířskou školou (1826), založenou ředitelem akademie Wilhelmem von Schadowem. Vzkvétající výtvarné umění působilo blahodárně i na jiné umělecké oblasti jako divadlo, hudbu a literaturu. V rodném městě Heinricha Heineho žila a tvořila řada mezinárodně uznávaných osobností, mezi nimi Robert a Clara Schumannovi a Felix Mendelsohn- Bartholdy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The aim of this diploma thesis is to understand how the Nazis used and subordinated art to their power. It was necessary to concentrate the focus of this study on a specific region of the Third Reich. The choice of Düsseldorf as a frame for cultural-political studies of the years 1933-1945 was made because the city had been a cultural centre since the 18. century and it was a home of many famous artists, such as Heinrich Heine, Robert and Clara Schumann and Felix Mendelsohn-Bartholdy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D. 869 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Anita Pelánová, Ph.D. 3.61 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 10.67 MB